Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Profs houden pleidooi voor onderwijs in Nederlandse taal

Veertien hoogleraren Nederlandse taalkunde hebben minister Plasterk in een brief opgeroepen de Nederlandse taal in de wetenschap te beschermen. “Wij zijn geen puristen maar realisten.”

De hoogleraren, van wie sommigen met emeritaat zijn, stellen in de brief dat het “wetenschappelijke, culturele en maatschappelijke belang van Nederland en alle Nederlanders gediend is met het voortbestaan van het Nederlands als voertaal van de wetenschap”.

Ze willen het Engels niet in de ban doen, maar denken dat wetenschappers meertalig zouden moeten zijn: “Het gebruik van verschillende talen als voertuig van de gedachte kan een extra bijdrage leveren aan ieders intellectuele ontwikkeling.”

In december vorig jaar sneed ook PVV-Kamerlid Martin Bosma de kwestie aan. “Het Nederlands dreigt een soort boerendialect te worden dat blijkbaar niet meer goed genoeg is om academisch onderwijs in te geven”, zei hij.

Plasterk sprak toen van “mooie kwestie”. “Ik ben het met hem eens dat het soms een vorm van stoer doen lijkt, zo van: kijk ons eens internationaal zijn. Moet het allemaal zo nodig in het Engels? Daar kun je je vraagtekens bij zetten.”

Maar de minister gaf toen ook een afschrikwekkend voorbeeld van een Franse wetenschapper die zijn talen niet sprak: “Luc Montagnier, de ontdekker van het aidsvirus, had bijna de Nobelprijs gemist omdat hij zijn vondst niet in fatsoenlijk Engels kon uitleggen op een internationaal wetenschappelijk congres.”

De discussie over het Engels aan de universiteiten speelt al jaren. Voorstanders vinden dat studenten vanwege de internationalisering het Engels zo goed mogelijk moeten leren beheersen. Tegenstanders menen dat studenten zich eerst goed moeten kunnen uitdrukken in het Nederlands.

De professoren die de brief hebben ondertekend pleiten voor een ‘nee, tenzij’-principe. Dat komt overeen met artikel 7.2 van de wet op het hoger onderwijs: “Het onderwijs wordt gegeven en de examens worden afgenomen in het Nederlands.” Daar mag van worden afgeweken “indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door het instellingsbestuur vastgestelde gedragscode.”

“Maar universiteiten houden zich er niet aan”, zegt professor Anneke Neijt van de Radboud Universiteit. “Nu bestaat de rare situatie dat een Nederlandse docent soms verplicht is in het Engels les te geven aan een werkgroep van Nederlandse studenten en buitenlanders die Nederlands willen leren. Het zou fijn zijn als de minister achter de academici zou staan die in het Nederlands les willen geven.”

 

HOP

De hoogleraren in alfabetische volgorde:

Sjef Barbiers, Universiteit Utrecht / Meertens Instituut (KNAW) Hans Bennis, Universiteit van Amsterdam / Meertens Instituut (KNAW) Cor van Bree (em.), Universiteit Leiden Norbert Corver, Universiteit Utrecht Paula Fikkert, Radboud Universiteit Nijmegen Petra Hendriks, Universiteit Groningen Jack Hoeksema, Universiteit Groningen Theo Janssen (em.), Vrije Universiteit Amsterdam Wim Klooster (em.), Universiteit van Amsterdam Fons Moerdijk, Universiteit van Amsterdam Anneke Neijt, Radboud Universiteit Nijmegen Arie Verhagen, Universiteit Leiden Henk Verkuyl (em.), Universiteit Utrecht Fred Weerman, Universiteit van Amsterdam

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)