Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Begroting 2010: nog een mager jaar

Niet vijf miljoen zoals vorig jaar begroot, maar minimaal tien miljoen. Dat is wat het MUSL-project zeker gaat kosten. Toch is deze overschrijding niet de ware oorzaak van de rode cijfers waarmee de Universiteit Maastricht kampt. Dat is de ‘diplomadip’ die in 2009 de tekorten op laat lopen tot vijf à tien miljoen euro en in 2010 tot om en nabij 15 miljoen. Reden voor paniek is er niet, alle uitgaven worden gedekt door de reserves. Investeringen gaan gewoon door.

De diplomadip komt na de diplomabult: faculteiten ontvingen in 2007 en 2008 extra overheidsgeld als gevolg van de bult aan diploma’s in de voorafgaande jaren (zowel doctorandusdiploma’s als bachelor- en masterbullen). De jaren erna zijn minder diploma’s verstrekt, wat een diplomadip veroorzaakt in 2009 en 2010. Het gaat om een voorziene tegenvaller. De doelstellingen uit het Strategisch Plan 2007-2010 blijven dan ook overeind: alle opleidingen in de top 3 van Nederland, geselecteerd onderzoek in top 5 Europa, meer geld binnenhalen uit tweede (verdubbeling) en derde geldstroom, instroom van 3100 bachelors en 2750 masters, waarvan 50 procent uit het buitenland.

Zeker wat betreft het binnenhalen van onderzoeksgelden bij onderzoeksfinancier NWO moet er nog een slag gemaakt worden. De vice-voorzitter van het college van bestuur, André Postema, vorige week tijdens een commissievergadering van de universiteitsraad: “Het gaat goed met de fondsenwerving in Europa en bij collectebusfondsen, maar bij NWO gaat het niet goed. Ons aandeel zou 6,6 procent moeten zijn, we halen maar 2,9 procent van het totaal te verdelen onderzoeksgeld binnen. We moeten goede mensen de tijd geven om hieraan te werken.”

Een andere tegenvaller is het MUSL-project (Maastricht University Student Lifecycle). In de begroting van 2009 opgenomen voor 5 miljoen euro, afgelopen september bleek dat er nog eens 5 miljoen bij moest. “Een verlies?”, wilde de U-raad weten. Postema: “Het is een serieuze overschrijding, maar geen verlies. MUSL heeft in de loop van de tijd verschillende kleinere projecten geadopteerd.” Maar ook de weinig vlekkeloze invoering van MUSL heeft geld gekost. En het kost nog steeds geld, zo blijkt uit het antwoord op de vraag hoe groot de overschrijding uiteindelijk zal zijn. Postema: “Dat weten we pas als we het afronden. Op 1 januari 2010 maken we de balans op. Sinds oktober betalen we per maand tussen de 250 duizend en drie ton aan externe consultants. Het kan zijn dat ook na januari nog extra inspanningen nodig zijn.”

De huidige economische crisis was niet voorzien, al is op dit moment nog onduidelijk of deze crisis de UM echt zal raken. Uit voorzorg heeft de UM op aandringen van de raad van toezicht dit jaar 5 miljoen bezuinigd. Net zo min is zeker wat de invloed van het nieuwe overheidsfinancieringsmodel zal zijn dat in 2011 van start gaat. Postema is er niet gerust op, liet hij aan de universiteitsraad weten. “Het zal minder op basis van uitgereikte diploma’s gaan, meer op basis van inschrijvingscijfers. Wij doen het goed als het gaat om diploma’s. Ieder ander model zal nadelig voor ons uitvallen.” In de begroting staan nog meer onzekerheden: kan de UM voldoende hooggekwalificeerde medewerkers aantrekken, zullen niet-EU studenten blijven komen nu hun collegegelden verhoogd zijn door het stoppen van de overheidsfinanciering, zal de School of Governance in staat zijn om haar tekort van 1,5 miljoen weg te werken. En worden nieuwe plannen als de Science Faculty, het Brains Unlimited project met een fMRI-scanner van 20 miljoen, en de komst van nieuwe examenlocaties werkelijkheid? Ze worden in ieder geval heel serieus genomen, liet Postema de U-raad weten: “Deze investeringen zijn direct verbonden met onderzoek en onderwijs. Brains Unlimited is heel belangrijk voor studenten psychologie en van de faculteit Health, Medicine and Life sciences.” En wat de nieuwe examenlocaties betreft: “We weten dat dit heel belangrijk is voor onze studenten. Wij onderhandelen nu met het Mecc over lange-termijn-contracten.”

 

Riki Janssen

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)