Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

3TU gaat desnoods zonder OCW door

Teleurgesteld waren de drie technische universiteiten dat het ministerie van OCW miljoenen voor de 3TU-federatie uit de rijksbegroting had geschrapt. Maar ze laten zich niet ontmoedigen, zegt de Eindhovense collegevoorzitter Amandus Lundqvist.

De drie TU’s denken groot. Ze willen niet alleen zelf steeds nauwer samenwerken, ook de grote technologische instituten zouden bij hen aan tafel moeten komen, meent Lundqvist. Kijk maar naar Zwitserland, waar een speciale raad de overheidsbekostiging verdeelt over twee universiteiten en vier technologische instituten. Zoiets zou hier ook best kunnen.

In zijn toespraak op het jaarcongres van ingenieursvereniging KIVI NIRIA laveerde de Eindhovense voorzitter tussen zonneschijn en donkere wolken. Zo schetste hij de vele voordelen van samenwerking, waaronder financiële: “We beseffen dat we door samen op te trekken beter in staat zijn Europese middelen te verwerven en te scoren in de concurrentie- en reputatieslag met topuniversiteiten in andere landen.”

Maar hij haalde ook uit naar de overheid, die “niet bepaald uitblinkt in het nemen van haar verantwoordelijkheid voor het nationale wetenschaps-, technologie- en innovatiebeleid”. Het ministerie van OCW zou eigenlijk “kartrekker en –duwer, of toch ten minste facilitator en katalysator” moeten zijn.

Dat zal de overheid echter niet doen, verwachten de drie technische universiteiten. “Vandaar dat wij als 3TU.Federatie klaar staan om deze rol op ons te nemen.”

Zo kijkt de federatie begerig naar de technologische topinstituten: “Er wordt veel geld gestoken in het opbouwen en in stand houden van deze tijdelijke instituten, maar er is tot nu toe nog niet of nauwelijks nagedacht over een exit-strategie.” De universiteiten zouden het zonde vinden als de verworvenheden van de instituten uiteindelijk verloren gaan.

 

HO, Bas Belleman

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)