Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Sleutelen aan masters

Universiteiten mogen van minister hun masteraanbod herzien

Universiteiten krijgen een tweede kans om hun masteropleidingen te herzien. In 2002, bij de overgang naar de bachelor-masterstructuur, mocht elke instelling het onderwijsprogramma in één keer aanpassen. Sommige kozen voor een paar brede masters, andere wilden liever kleine verdiepende masters. Toch blijkt niet iedereen even blij met de gemaakte keuzes. Daarom is het tijd voor een herstructurering, aldus minister Plasterk van Onderwijs.

 

Nu grote aantallen studenten de gehele bachelor-masteropleiding achter de rug hebben, kunnen instellingen de balans opmaken. Waar kan nog aan gesleuteld worden? Kleine masters waarvoor weinig studenten interesse hebben, zouden wellicht beter samengevoegd kunnen worden. Terwijl aantrekkelijke afstudeerrichtingen juist goed uit de verf zouden komen als zelfstandige opleiding.

Omdat zulke wijzigingen normaal gesproken nogal wat voeten in de aarde hebben – het verzamelen van verschillende documenten, de goedkeuring van het ministerie, een doelmatigheidstoets en uiteindelijk wachten op het groene licht van de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie – laten faculteiten het vaak bij het oude.

Nu is er dus een uitzondering: “een eenmalig en licht proces”, zo staat in een brief van het ministerie van Onderwijs. Hoe deze lichte procedure er precies uit zal zien, is nog onduidelijk. Belangrijk is wel dat universiteiten met gelijksoortige opleidingen de wensen op elkaar afstemmen, zodat Tilburg straks niet boos is op Rotterdam omdat ze door enkele aanpassingen sterk gaan concurreren.

Dat de masters opnieuw onder handen worden genomen, betekent overigens niet dat alles zomaar kan. Voorwaarde is dat het alleen om het opsplitsen of samenvoegen van opleidingen gaat.

De Maastrichtse rechtenfaculteit wil bijvoorbeeld een master International and European Tax Law. Nu is dit nog een specialisatie van de master fiscaal recht. Prof. Raymond Luja van de capgroep belastingrecht oppert dat in het kader van de internationale werving een zelfstandige titel International and European Tax Law “sterk de voorkeur heeft”.

De juristen denken verder aan een huwelijk tussen de research master en de master International Laws. De research master leidt een slapend bestaan; er zijn geen studenten. De keuze is duidelijk: de research master wordt opgeheven of één geheel met International Laws.

Het college van bestuur buigt zich over alle facultaire voorstellen en stuurt de lijst voor februari 2010 op naar de VSNU, de vereniging van universiteiten. Volgende stations zijn dan de commissie doelmatigheidstoets en de Nederlands-Vlaamse accreditatie organisatie. Of de omzettingen nog haalbaar zijn voor het academisch jaar 2010-2011 is onbekend.

 

Wendy Degens

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)