Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Financiers gezocht voor Tesla-scanners

Het college van bestuur zoekt naarstig naar financiers om de hersenscanapparatuur te betalen die de faculteit psychologie en neurowetenschappen wil aanschaffen. Het gaat om de fameuze Tesla-scanners, een type 7 en een nog veel geavanceerdere 9.4 Tesla.

Het hele project kost tientallen miljoenen, inclusief de bouw van de benodigde bunker eromheen en beoogde huisvesting voor de capgroep neurowetenschappen en voor een incubator-achtig gebouw waarin zich commerciële bedrijvigheid kan ontwikkelen. Dat geld heeft de faculteit zeker niet en de UM evenmin. Collegevoorzitter Ritzen liet zowel in december aan de universiteitsraad als begin januari tijdens de nieuwjaarsborrel weten dat de financiering nog allesbehalve rond is. Hij zei nog zo’n 20 miljoen te zoeken. Over de bijdragen van de partners in het project bestaat nog geen uitsluitsel: naast de UM zijn dat het academisch ziekenhuis, de universiteit van Aken en het Forschungszentrum in Jülich. “Verder zoeken we private sponsors, we vragen financiële instellingen, stichtingen.” Overheden, regionaal, nationaal en Europees, betalen in principe mee via het Europees Fonds voor regionale Ontwikkeling EFRO. Volgens Willem Mattens, leider van het Brain Imaging project, is half maart duidelijk of die bijdrage er komt. Als het antwoord ja is, “en we zijn optimistisch”, zegt Mattens, is het aan het college van bestuur en de raad van toezicht om de go-beslissing te nemen. Overigens heeft de gemeente Maastricht al een bijdrage van anderhalf miljoen beloofd.

De Tesla scanners gelden als het neusje van de zalm als het gaat om beeldvormingstechnieken. Bij de faculteit psychologie en neurowetenschappen staat nu nog een relatief eenvoudige 3 Tesla, met de 7 kan straks waarschijnlijk ook klinisch gewerkt worden, met patiënten dus, en de 9.4 geldt als de absolute top omdat die ongeveer op microscopisch niveau een blik in de hersenen mogelijk maakt. 

 

Wammes Bos

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)