Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

UM en MSM proberen het opnieuw

De Maastricht School of Management en de Universiteit Maastricht gaan toch weer nauwer samenwerken. Niet met de economen en bedrijfskundigen van de UM, zoals vroeger de bedoeling was, maar met de School of Governance. De eerste stap is een gedeeld directeurschap. “Het wantrouwen is weg.”

De nieuwe dean van de School of Governance, prof. Peter de Gijsel, sinds 1 oktober in functie, is nu tevens door de MSM benoemd tot directeur. In die dubbelfunctie zal De Gijsel de komende twee jaar de mogelijkheden tot samenwerking onderzoeken, zo meldt het persbericht van beide instellingen.

De MSM, gevestigd in Randwijck, en de universiteit hebben al een lange geschiedenis met elkaar, waarvan een gedeelte nogal conflictueus was. “We gaan nu héél voorzichtig kijken of het kan”, zegt prof. Luc Soete, directeur van onderzoeksinstituut UNU/Merit en lid van het bestuur (formeel de raad van toezicht) van de MSM.

De universiteit raakte in 2000 betrokken bij de MSM op aandringen van het ministerie van Onderwijs, dat vond dat de officieel erkende en gesubsidieerde ‘internationale onderwijsinstellingen’ in Nederland, waaronder de MSM, aan dienden te haken bij een universiteit. De toenmalige UM-rector Kruseman nam plaats in het bestuur van de School om al snel te constateren dat ongunstige verhalen (in deze krant viel destijds zelfs het woord ‘corruptie’) en hevige bestuurlijke conflicten rond de directeur El-Namaki de reputatie van de UM geen goed zouden doen. Pas na het ontslag van El-Namaki kon er begin 2001 een ‘liëringsovereenkomst’ gesloten worden tussen UM en MSM. De band werd verstevigd door de benoeming van de UM-hoogleraar en Merit-directeur Luc Soete tot wetenschappelijk directeur, er waren vergevorderde plannen om samen met de economische faculteit een Maastricht Business School op te richten. Toen echter kreeg de nieuwe zakelijk directeur van de MSM, de Belgische oud-defensieminister Delcroix, een aanklacht van valsheid in geschrifte aan zijn broek, gepleegd als hoog christendemocratisch partijfunctionaris in België.  De UM vreesde opnieuw reputatieschade en eiste zijn vertrek, de MSM onder leiding van CDA-politicus René van der Linden (ook nu nog bestuursvoorzitter) weigerde en de relatie met de UM liep in 2002 op de klippen. Van der Linden was verbolgen en beschuldigde de UM ervan sowieso van de MSM af te willen en de affaire-Delcroix daarvoor als smoes te gebruiken. Zeker achter de schermen ging het hard tegen hard. Had UM-collegevoorzitter Karl Dittrich niet ook met justitie te maken gehad als bestuurslid van MVV? Had hij daarom niet zijn kandidatuur namens de PvdA voor het burgemeesterschap van Maastricht moeten afstaan aan Gerd Leers? En deze man ging nu de MSM de maat nemen? In die sfeer van (deels partijpolitiek geïnspireerd) onderling wantrouwen viel de liëringsovereenkomst niet meer overeind te houden, Soete trad af en de MSM, die toch ergens bij een universiteit onder dak moest, zocht zijn heil bij de Open Universiteit. Aan de UM startten de economen (deels opgelucht, zeker de toenmalige decaan Maijoor) een eigen opleiding Master of Business Administration (MBA).

Nu, zo veel jaren later, noemt Soete de jongste stap “een doorbraak”. Achteraf gezien, zegt hij, was het een vergissing om de MSM aan te willen haken bij de economische faculteit. “Je kunt beter kijken naar de doelgroep, studenten uit ontwikkelingslanden en de zogeheten opkomende markten, en dan ligt Governance veel meer voor de hand.” De nieuwe dean, Peter de Gijsel: “Het zijn allebei Schools die zich richten op management en public policy-vraagstukken in die landen. Beide ontwikkelen daar masterprogramma’s in. Voor de School of Governance is het een unieke gelegenheid om verder te groeien en straks samen met de MSM de kern van een regionaal center of excellence te worden.” 

Toch mogen we de constructie niet zien als een reddingsboei voor Governance, zegt De Gijsel. Hij kreeg in oktober de uitdrukkelijke opdracht van het college van bestuur om zijn School een nieuwe toekomst te geven en fors te bezuinigen, en dat proces zal in 2012 afgerond zijn. “Dan zijn we uit de rode cijfers en een gezonde partner voor de MSM.”

Mede daarom is twee jaar uitgetrokken voor de exploratieve fase van de samenwerking. Maar ook om de onderlinge verhoudingen te stroomlijnen. Hoewel Soete beweert dat “het wantrouwen weg is”, ook bij MSM-bestuursvoorzitter René van der Linden, is De Gijsel voorzichtiger: “Ik ga kijken of de obstakels er nog zijn en of ze afgebroken kunnen worden. Wat Van der Linden betreft: hij is het niet vergeten. Het helpt dat het MSM-bestuur mij niet ziet als stroman van de UM; daar heb ik al flink wat voor moeten doen.”

Ook binnen de UM heeft De Gijsel de komende tijd massagewerk te verrichten. Niet zozeer bij het college van bestuur, dat De Gijsel nog tijdens diens benoemingsprocedure voor de School of Governance, vorige zomer, polste over de samenwerking met de MSM. Maar des te meer bij de faculteiten. Destijds werd vooral bij de economen nogal laatdunkend over de kwaliteit van de MSM gesproken. De Gijsel: “De MSM heeft zich interessant ontwikkeld. Ze doen veel in outreach-programma’s, waarbij ze het onderwijs verzorgen in de landen zelf. Ze hebben 2500 studenten op 30 locaties in 25 landen. Als business school zijn ze bekender dan de business school van onze economische faculteit. Ze bestaan ook al vijftig jaar, vroeger zaten ze in Delft. Maar qua onderzoek zijn ze minder geprofileerd, dat is waar.”

De Gijsel wil ook andere faculteiten interesseren voor samenwerking. Met de gezondheidswetenschappers bestaat al een band. Maar of hij verder met open armen ontvangen zal worden, staat te bezien. Onlangs nog pleitte de decaan van cultuur-en maatschappijwetenschappen, Rein de Wilde, voor opheffing van de School of Governance: het geld daarvoor kon beter worden besteed aan de versterking van goed onderzoek elders, vond hij.

 

 

 

Wammes Bos

 

Categories:Categorieën:
Tags:
msm

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)