Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Alweer een mediaopleiding

Bij Saxion Hogescholen gaat in september de tweede opleiding media, informatie & communicatie van Nederland van start, goedgekeurd én bekostigd. Dat wekt verbazing, want zijn de arbeidsmarktvooruitzichten voor journalisten al niet slecht genoeg?

Directeur Jan Wolters van de Saxion Academie voor toegepaste kunst & techniek in Enschede is opgetogen. Hij kreeg medio januari te horen dat het ministerie zijn pas geaccrediteerde opleiding media, informatie & communicatie (mic) bekostigt.

In de wervingsfolder van de opleiding staat te lezen dat studenten in hun derde jaar het afstudeerprofiel creative directing kunnen kiezen: “Je wordt opgeleid voor een carrière bij een krant, nieuws- en actualiteitenprogramma’s, de PR of de voorlichting. Binnen dit profiel kun je jezelf ontwikkelen tot een programmamaker die het publiek wil informeren of vermaken.”

Toch is het volgens directeur Wolters een misverstand te denken dat er in Enschede straks journalisten worden opgeleid. “Er zitten wel journalistieke elementen in de opleiding, maar onze afgestudeerden kun je het best omschrijven als gidsen in een medialandschap dat door de opkomst van internet, weblogs, sociale netwerken en Twitter aan enorme veranderingen onderhevig is. Ze kennen al deze media, zijn in staat om structuur aan te brengen en nieuwe concepten te ontwikkelen, zonder daarbij de financiële haalbaarheid uit het oog te verliezen. Ze hebben bovendien verstand van techniek en vormgeving en zijn dus breder opgeleid dan afgestudeerden van de scholen voor journalistiek.”

De Saxion-opleiding is opgezet in overleg met de Hogeschool van Amsterdam, die in 2005 de eerste mic-opleiding van Nederland kreeg goedgekeurd. Die was daar een samensmelting van onder meer de opleidingen communicatie, boekhandel & uitgeverij en informatiedienstverlening & -management.

De vier hbo-scholen voor journalistiek, die sinds jaar en dag een studentenstop hanteren omdat de de toeloop van studenten anders te groot zou zijn, protesteerden toen de nieuwe Amsterdamse opleiding zichzelf in 2006 ging aanprijzen als “de eerste journalistieke hbo-opleiding in Amsterdam”. Aankomende studenten zouden worden misleid. Volgens het goedkeuringsbesluit van accreditatieorganisatie NVAO was mic geen opleiding journalistiek.

Er volgden enige cosmetische aanpassingen, die er toe leidden dat de Amsterdamse mic-opleiding sindsdien een vijfde uitstroomprofiel ‘nieuws en media’ aanbiedt. Dit driejarige post-propedeutische programma leidt volgens de site op tot “verslaggever of (eind-)redacteur bij een (regionale) krant, een (opinie)tijdschrift, de radio, televisie of een website”. Doelgroep zijn nieuwsgierige mensen: “Je zoekt graag naar de waarheid en voelt je betrokken bij ontwikkelingen in de samenleving. Je wilt schrijven, interviewen, nieuws signaleren en becommentariëren.”

Wiel Schmetz, directeur van de Fontys Hogeschool journalistiek en voorzitter van het overleg van journalistiekopleidingen, erkent dat het protest van destijds weinig heeft opgeleverd. “De Amsterdamse mic-opleiding laat inmiddels ruim 1100 eerstejaars toe, waarvan er in het tweede jaar tweehonderd aan ‘nieuws en media’ mogen beginnen. Dat zijn vijftig meer tweedejaars dan Fontys, want van de 290 eerstejaars die wij toelaten, laten we er maar 150 door. De mic-opleiding kan haar journalistiekstudenten achteraf niet meer wegsturen. Dat kan alleen met hun eerstejaars.”

Het argument dat de mic-opleiding breder zou zijn dan de journalistiekopleidingen, overtuigt Schmetz niet. “Vergeet niet dat wij onze studenten allang crossmediaal, dus voor allerlei media opleiden. Daarom vinden ze ook vaak werk bij websites, onder meer als producer.”

De erkenning en bekostiging van de nieuwe Saxion-opleiding roept wat hem betreft de vraag op of de studentenstop van de vier journalistiekopleidingen nog wel zinvol is. “We handhaven de numerus fixus omdat de arbeidsmarkt zo krap is. Maar als alle mensen die bij ons worden afgewezen via de mic-opleidingen alsnog aan het werk willen, vraag ik me af of we die stop niet beter kunnen afschaffen.”

Geen goed idee, meent directeur Désirée Majoor van de faculteit communicatie en journalistiek van de Hogeschool Utrecht. Ze vindt het weinig boeiend dat er in Amsterdam en Enschede ook bachelorjournalisten worden opgeleid. “Het is logisch dat studenten hun heil elders zoeken als ze bij ons worden afgewezen. De vier echte journalistiekopleidingen in het hbo kunnen beter uitgaan van hun eigen kracht. Die studentenstop zorgt wat mij betreft voor een beter aanbod van afgestudeerden. Vooral om die reden moet je die handhaven. Niet vanwege de arbeidsmarkt, want daar is moeilijk op te sturen. Het beroep van journalist is nooit wettelijk beschermd geweest en werkgevers kiezen toch wie ze het beste vinden. Wij moeten ervoor zorgen dat het diploma journalistiek een vaste waarde is. Voor het overige is het duidelijk dat er in de huidige arbeidsmarkt echt nog wel plaats is voor allerlei soorten communicatie- en mediaprofessionals. Met name de creatieve industrie schreeuwt daarom en het is de maatschappelijke opdracht van het hbo om daarvoor op te leiden.”

Algemeen secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten zit meer op de lijn van Fontys. “De arbeidsmarktvooruitzichten voor journalisten zijn ongunstig. Een beperkt deel van de afgestudeerden van de vier journalistiekopleidingen vindt passend werk, vandaar dat deze al jaren een numerus fixus hanteren. Als de mic-opleidingen actief jagen op studenten die bij de scholen voor journalistiek zijn afgewezen of uitgeloot, is dat geen goede zaak. Zeker niet als ze er zoveel toelaten.”

 

HOP

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)