Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

U-raadslid Foppen: “Ritzen had niet over derde termijn moeten praten”

Langer dan twee termijnen zou de voorzitter van het college van bestuur, Jo Ritzen, niet moeten dienen. En hij moet al zeker niet publiekelijk over een verlenging spreken. Dat zei het kersverse universiteitsraadslid prof. Wil Foppen vorige week tijdens de vergadering van de raad.

De kwestie als zodanig stond niet op de agenda, maar in de rondvraag poneerde Foppen, tot anderhalf jaar geleden directeur van de Maastricht Business School en nu in de U-raad opvolger van de teruggetreden Dirk Tempelaar, de stelling dat “ook iemand die zó goed is dat hij twee termijnen heeft gekregen toch weg moet, want de organisatie heeft verandering nodig.” Hij lardeerde die stelling met een paar recente voorbeelden van leiders die de eigen zittingstermijn probeerden te verlengen: Hugo Chávez in Venezuela en Vladimir Poetin in Rusland. “Dat leverde daar veel protest en debat op.” Ritzen zelf kon niet reageren op deze opmerkelijke vergelijkingen; hij was vorige week in Egypte.

Foppen benadrukte dat een respectvolle manier van terugtreden denkbaar is, maar dat het zeer onverstandig was van Ritzen om via Observant te kennen te geven dat hij een derde termijn van vier jaar ambieerde. “Als je in functie bent moet je niet publiekelijk over je opvolging praten. Of je nu wordt herbenoemd of niet, je beïnvloedt de discussie en brengt mensen in verlegenheid.” Ook de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht, Ad Veenhof, moest het ontgelden. Foppen: “Veenhof gaf een interview aan Observant en sprak daar openlijk over het al dan niet doorgaan van een derde termijn van Ritzen. Zoiets is pijnlijk. Of je houdt een publiek debat, of je houdt je mond, niet iets ertussenin.”

Bovendien vindt Foppen dat Veenhof zijn rol als toezichthouder te buiten is gegaan. “Hier nam hij een bijna bestuurlijke verantwoordelijkheid op zich. Dat doet de vraag rijzen wie de bestuurder is en wie er toezicht houdt. Dan krijg je belangenconflicten.”

Het college van bestuur liet bij monde van André Postema weten dat Foppen “helemaal gelijk had”, maar onduidelijk bleef voor welk element van Foppens betoog dit gold. Postema voegde daaraan toe dat de raad van toezicht over de benoeming van collegeleden gaat. Rector Gerard Mols tenslotte kondigde aan dat er voor de zomer een uitgebreid debat over de opvolging van Ritzen zal komen.

 

 

Wammes Bos

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)