Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

FHML-raad wacht op èchte strategienota over MUMC+

Het strategisch document dat de decaan van de faculteit Health, Medicine and Life sciences (FHML) enige weken geleden vertrouwelijk aanbood aan de faculteitsraad blijkt een uiterst summiere tekst van anderhalf kantje te zijn. Decaan prof. Martin Paul gaf het stuk onlangs vrij. In de notitie beloven UM en AZM elkaar om meer samen op te trekken.

Paul had eind vorig jaar de opdracht gekregen om de verstoorde verhoudingen tussen met name de twee bestuursvoorzitters van de deelnemende partijen in het universitair medisch centrum ( MUMC+) weer vlot te trekken. Dat, zegt hij zelf, is gelukt in die zin dat Guy Peeters (AZM) en Jo Ritzen (UM) weer gewoon zakelijk met elkaar verkeren. Ook Ritzen bevestigde enige tijd geleden tegenover de universiteitsraad dat er weer vruchtbaar gewerkt werd met de leiding van het ziekenhuis. De notitie van Paul (over ‘partnerschap in samenwerkingsverbanden en projecten’) is de weerslag van die verbeterde relaties.

Expliciet verklaren beide partijen dat er sprake is van “vertrouwen en de feitelijke bereidheid om elkaar bij voorbaat te beschouwen als partner” in allerlei projecten. Dit overigens wel – het zijn de eerste en daarmee vermoedelijk tevens belangrijkste woorden van de tekst – “onder voorwaarde van een goede en tijdige informatieverstrekking”. Daar ontbrak het wat de UM betreft zeker aan: het AZM onder leiding van Peeters was vorig jaar bijvoorbeeld al heel ver met de plannen tot samenwerking met Aken, er waren zelfs al ondertekende documenten, voordat het college van bestuur van de universiteit erbij betrokken werd. Dergelijke zaken wil men nu uitsluiten. Pauls notitie noemt een aantal campus-projecten ( Life & Science, Chemelot) en samenwerkingsverbanden met externe partijen rondom hart- en vaatziekten en neurowetenschappen waarbij AZM en UM onder de vlag van het UMC voortaan gezamenlijk zullen optrekken.

De faculteitsraad intussen was “diep teleurgesteld”, zegt voorzitter Henk van Berkel naderhand, over de notitie van de decaan. Van Berkel: “Er staat niets in. En daar zit je dan maanden op te wachten. Beleidsmatig gaat het niet goed met het MUMC: eind 2010 moet er een besluit worden genomen of we er definitief mee doorgaan, en allerlei kwesties zijn nog lang niet opgelost. Welke zwaartepunten komen er straks, en hoe worden de resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE’s) van het ziekenhuis en de ZKO’s (zorgketen onderwijs-onderzoek) aan elkaar geklonken? Daar ging het in dit stuk niet over.”

Volgens Martin Paul was dat ook niet de bedoeling van zijn notitie: “Het is een samenvatting van de gesprekken en de afspraken. Tegen de zomer komt er een uitgewerkt stuk.”

 

Wammes Bos

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)