Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Bang voor studenten

Bang voor studenten

 

Als ik aan mijn eigen studietijd denk (inmiddels al weer bijna dertig jaar geleden), dan heb ik  het meeste geleerd van de persoonlijke contacten met docenten. De aandacht van docenten was ook de belangrijkste motivatie en stimulans om voor een carrière in de wetenschap te kiezen. Een goede docent is een rolmodel voor zijn studenten. Persoonlijk contact tussen docent en student is de belangrijkste vorm van kennisoverdracht. Een universiteit die leidend in leren wil zijn, moet dit persoonlijk contact stimuleren en de voorwaarden scheppen zodat docenten een bron van inspiratie kunnen vormen voor de studenten.

Helaas deelt niet iedereen de mening dat het persoonlijk contact tussen docent en student moet worden bevorderd. De Faculty of Health Medicine and Life Sciences doet er alles aan om docenten en studenten zo min mogelijk met elkaar in contact te laten komen. Dat begint al met het faculteitsbestuur zelf. Sinds een paar jaar is het bestuur van de FHML gehuisvest op een lokatie waar zo min mogelijk studenten komen. Ooit is geopperd om het faculteitsbestuur in het ronde deel van UNS50 te huisvesten boven de universiteitsbibliotheek. Dat was een centraal in de faculteit gelegen plek. Het faculteitsbestuur heeft zich echter diep binnen het azM verschanst achter vele dichte deuren. Waarschijnlijk werd het risico op een ontmoeting met een verdwaalde student in UNS50 te groot geacht.

Nadat het faculteitsbestuur voor zichzelf zo veel mogelijk afstand tot de studenten had geschapen, moesten ook de docenten van de studenten worden gescheiden. Hiervoor heeft het bestuur een paar maanden geleden het aantal uren voor individuele begeleiding van studenten flink verlaagd. Voor afstudeerwerkstukken en masterthesissen mogen docenten nu nog maar een beperkt aantal uren uittrekken. Door te bezuinigen op het aantal contacturen met studenten houden docenten nu meer tijd over om de bureaucraten in de faculteit van dienst te zijn. Zo krijgt elke docent tegenwoordig het dringende verzoek om een uitgebreide reactie te schrijven over de studentevaluatie van het onderwijsblok. Omdat de studenten steeds minder docenten zien, worden de studentoordelen steeds negatiever en moet de docent steeds meer uitleggen waarom de evaluaties zo tegenvallen. Wat de bureaucraten doen met al deze verslagen is onduidelijk. Waarschijnlijk goed opbergen in hun administratieve beheerssystemen.

Ondanks de vermindering van het aantal beschikbare uren voor individuele begeleiding komen studenten kennelijk nog te vaak een docent tegen. Daar wil het faculteitsbestuur nu radicaal een eind aan maken. Het faculteitsbestuur van FHML heeft onlangs besloten de docenten te verplaatsen naar een aftands kantoorgebouw aan het Duboisdomein. Nu weet zelfs ik niet waar het Duboisdomein is, laat staan dat de studenten weten waar dat is. Dat is waarschijnlijk precies de bedoeling. Het Duboisdomein is in elk geval een flink end weg van de Universiteitssingel waar de studenten zich bevinden. Zo zal de student nooit meer een docent in levende lijve zien.

Studenten komen in de toekomst alleen nog de portier, de dames van de mensa en kwaliteitszorgmedewerkers van bureau onderwijs tegen als ze door de gebouwen aan de Universiteitssingel lopen. En misschien heel af en toe een gehaaste loslopende bestuurder op weg van zijn beveiligde kamer in het azM naar de parkeergarage. Het lijkt alsof het bestuur van de FHML een beetje bang is voor de studenten en er alles aan doet om studenten zo veel mogelijk te mijden.

 

 

 

Wim Groot

Wim Groot is hoogleraar gezondheidseconomie en hoogleraar evidence-based education

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)