Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

“Alles wat we doen, moeten we duurzaam doen”

“Alles wat we doen, moeten we duurzaam doen”

Photographer:Fotograaf: simonegolob.nl

Serie: de ideale Universiteit Maastricht: van binnenuit en van buitenaf

Hoe ziet uw ideale Universiteit Maastricht eruit? Die vraag stelt Observant deze en volgende week aan mensen van binnen en buiten de universiteit. Niet zonder reden: het nieuwe strategische plan van de UM zal deze zomer het levenslicht zien. Vandaag: Marc Fischer, milieu-adviseur bij de Facilitaire Dienst en Paul Rutten, voorzitter van de Maastrichtse stichting Klaor Loch.

Marc Fisher, milieu-adviseur bij de Facilitaire Dienst:

“Een ideale Universiteit Maastricht profileert zich als een echt duurzame universiteit. Duurzaamheid moet niet meer iets extra’s zijn, wat je doet naast je werk, maar geïntegreerd in het dagelijks leven; het moet iets eigens zijn. Alles wat we als universiteit doen zouden we duurzaam moeten doen.

 “We moeten af van de korte termijnvisie. In de politiek wordt maar vier jaar vooruit gedacht en helaas gaat het hier vaak ook zo. Neem het investeren in nieuwe gebouwen. Nu wordt meestal alleen naar de investeringskosten gekeken. Terwijl, als je de exploitatiekosten ook meeneemt, vaak blijkt dat duurzaamheid goedkoper is. Bijvoorbeeld door het bouwen van zonnepanelen, dat levert uiteindelijk geld op.

“Ook in het onderwijs kan het milieu een rol spelen. De studenten van nu zijn de bestuurders van morgen. Door hen goed van de noodzaak van duurzaamheid te doordringen leggen we een voedingsbodem voor de toekomst. Bij economie zou bijvoorbeeld tijdens de colleges vaker aandacht kunnen zijn voor het milieu hebben. We noemen dat people, planet, profit. Die drie dingen moeten in balans zijn.

“Onder medewerkers en studenten groeit het bewustzijn, dat merkten we vorig jaar toen we een prijsvraag over duurzaamheid uitschreven. Maar de vertaling naar de dagelijkse praktijk is lastig. Er moet een gedragsverandering plaatsvinden. Het milieu moet prominent onder de aandacht gebracht worden. Wat vaak helpt is het geven van concrete voorbeelden. Zo zien mensen wat het effect is van hun daden.

“Ook is het handig als de universiteit bepaalde voorzieningen biedt, ik denk dan aan een Groen Kantoor (een informatiecentrum voor studenten, medewerkers en anderen die iets aan duurzaamheid in universitair verband willen doen, red.), waar mensen op kunnen terugvallen met vragen en ideeën. Wel moeten we kijken wat daadwerkelijk werkt. Nu denken we er bijvoorbeeld aan om plastic te scheiden. Op zich ben ik daar voorstander van, maar er komt een hoop organisatie bij kijken. Dus willen we weten wat er gebeurt met het afval. Misschien wordt het al goed verwerkt, dan is apart inzamelen niet nodig.

“Een klimaat-neutrale universiteit is volgens mij niet mogelijk. Hoe definieer je dat? Gaat het alleen om het verbruik op de universiteit of reken je ook je product en je afval mee? Hoe zit het met de bedrijven waarmee je samenwerkt? Er zijn zoveel invloeden van buitenaf. De processen zijn ook erg ingewikkeld geworden. Als je ziet wat er allemaal gebeurt met een blikje cola van grondstof totdat het in de winkel staat. Daar hebben we geen zicht op. Het is dus ook heel lastig om te bepalen hoeveel het klimaat belast wordt. De universiteit kan wel zoveel mogelijk CO2-neutraal worden, daar streven we ook naar.”

 

Paul Rutten, voorzitter van de Maastrichtse stichting Klaor Loch:

“Ik kan me herinneren dat de universiteit meer maatschappelijk geëngageerd was. Dat mis ik nu. Ik zou het fantastisch vinden als de UM de burgers van Maastricht de kans zou geven om gebruik te maken van de know-how die zij in huis heeft. Ik denk dan aan een wetenschapswinkel. Studenten kunnen mensen bijstaan en hun belangen behartigen als ze bijvoorbeeld een bezwaarschrift willen indienen bij de gemeente. Het is een win-win-situatie. De studenten doen ervaring op en de burgers hoeven niet klauwen met geld uit te geven voor bijstand. Ik denk dat het er ook voor zou zorgen dat burgers en studenten dichterbij elkaar komen te staan. Ze zijn nu vervreemd van elkaar.

“Niet alleen de universiteit kan geëngageerder, ook de student. Nu zijn ze alleen bezig met de studie omdat die binnen zoveel tijd af moet zijn. Ze komen er niet meer toe om maatschappelijk betrokken te raken. Ze moeten de tijd krijgen om tot eigen initiatieven te komen. Ik zou graag zien dat ze dat samen doen, bijvoorbeeld door een soort commune te vormen. Het individualisme is doorgeslagen, dat vind ik zorgwekkend.

“Als de basisbeurs wordt afgeschaft is dat echt kapitaalvernietiging. Het is goed als studenten een bestaanszekerheid hebben zodat ze zich daar geen zorgen over hoeven te maken. Ze hebben nu al allemaal een bijbaantje. Iedereen wil hoog scoren, snel carrière maken, in de rat race stappen. Ik zou willen dat mensen minder materialistisch waren.

“Het probleem gestuurd onderwijs zou zich meer kunnen richten op problemen hier in de regio. We zitten in de Euregio, wat betekent dat voor bedrijven? Welke Nederlandse, buitenlandse en Europese wetgeving komt er bij kijken? Ik denk dat studenten zich zo meer verbonden met de regio gaan voelen. Dat is trouwens ook iets waar studenten meer tijd voor zouden moeten krijgen, het leren kennen van de prachtige omgeving.

“Ik vind dat er nu veel te veel studenten met de auto naar de universiteit komen. Ze parkeren overal in de stad, wat overlast in de buurt veroorzaakt. Waarom rijden ze niet samen? De UM moet ze nog veel meer stimuleren om met de fiets of het openbaar vervoer te komen. In plaats daarvan willen ze een parkeerterrein bouwen met vierhonderd plaatsen. Ten eerste is dat te weinig en ten tweede verwen je de studenten op die manier. Kortom, het college van bestuur mag zich wel wat meer aantrekken van het milieu.”

 

Cleo Freriks

Volgende week: Riki Janssen, hoofdredacteur van universiteitsblad Observant en Huub Paulissen, hoofdredacteur van Dagblad de Limburger.

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)