Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Raadsverkiezingen

Voor zover ik heb begrepen liggen de problemen rondom de inschrijvingen onder andere aan het online registratiesysteem MUSL en de onvolledige studentenbestanden.

Daarnaast deel ik de mening met veel van mijn medestudenten, dat verkiezingen buiten werktijd ongeoorloofd zijn en leiden tot oneerlijke verkiezingen. Vriendjespolitiek, drang en ondoordachte stemmen van studenten onder invloed op feestjes e.d. is het gevolg.

Ik neem aan dat de universiteit als hoogste doel heeft studenten bewust te laten kiezen op inhoud van de partij van hun keuze. Als dit werkelijk het geval is, vind ik dat de universiteit in gebreke is gebleven bij het (onafhankelijk) promoten van de verkiezingen en het belang van de faculteits- en universiteitsraden. De enige vorm van promotie die ik heb gezien was een e-mail bericht en een bericht in de Observant (waarbij deze laatste eigenlijk niet telt als promotie namens de universiteit omdat het een onafhankelijk blad is).

In de Observant van 3 juni stond een opiniebijdrage van Claire Leifert over de ontoegankelijkheid van de faculteits- en universiteitsraad. Er is bijvoorbeeld geen link op de website van Maastricht University. Daardoor is het voor studenten moeilijk zich te verdiepen in de standpunten van elke partij, en wordt het dus moeilijker gemaakt een geïnformeerde stem uit te brengen (afgezien van de onafhankelijke websites van de partijen zelf die duidelijk hun standpunten noemen).

Hierbij roep ik dan ook de universiteit op om, niet alleen in de periode voor de verkiezingsweek, een actievere houding aan te nemen naar de studenten toe en transparanter te zijn als het gaat om de studentenraden op de faculteit en de universiteit. Dit is van groot belang voor het eerlijk verlopen van de verkiezingen waarbij de standpunten van de partijen doorslaggevend moeten zijn voor een stem, niet het aantal mensen dat je kent of de koekjes die worden uitgedeeld.

 

 

 

Sandor Öry

Sandor Öry is tweedejaars geneeskunde en faculteitsraadslid FHML voor NovUM 2010-2011

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)