Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Gemengde scholen in EU presteren slechter dan 'homogene' scholen

Leerlingen van gemengde scholen in heel Europa presteren slechter op taal dan hun leeftijdgenoten op ‘etnisch homogene’ scholen. Dat geldt zowel voor autochtone als allochtone jongeren. Dit beweerde prof. Jaap Dronkers gisteren in zijn oratie als hoogleraar bij het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt.

De data zijn afkomstig van het Program for International Student Assessment (PISA). Deze test wordt elke drie jaar afgenomen bij een groot aantal middelbare scholieren. Dronkers’ analyse is gebaseerd op data van 85 duizend kinderen in dertien EU-landen plus Australië en Nieuw-Zeeland. De Nederlandse data zijn onbruikbaar omdat die qua afkomst niet specifiek genoeg zijn. Dronkers gaat ervan uit dat de Nederlandse situatie niet afwijkt van die in de andere landen.

Uit de studie blijkt verder dat de herkomst van de leerlingen een belangrijke rol speelt. Een groot aandeel van scholieren met een islamitische achtergrond beïnvloedt de prestaties van alle jongeren op de school negatief. De moslimjongeren kampen met een taalachterstand die groter is dan die van andere allochtonen. Wanneer er veel leerlingen uit het zuiden en oosten van Azië in de klas zitten, heeft dat een juist een gunstig effect op de prestaties.

Ondanks deze onderzoeksresultaten kan men nog steeds voorstander zijn van etnisch gemengde scholen, meent Dronkers, alleen niet meer met het argument dat dit de schoolprestaties ten goede komt. “Wel kan men van mening zijn dat deze scholen de sociale afstand tussen etnische groepen verkleint en wederzijdse discriminatie vermindert.”

Rest de politieke vraag: “Wat is belangrijker voor onze samenleving, een kleinere sociale afstand tussen etnische groepen of betere onderwijsprestaties van immigrantenleerlingen?”

 

Maurice Timmermans

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)