Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Geen extra geld, toch meer MUSL-personeel

Een voorstel van de centrale informatiemanager (CIO) René Kocken om na het debacle met het elektronische studentenvolgsysteem MUSL de ‘nullijn’ te verlaten en meer deskundig personeel aan te stellen bij de diensten, vooral het studentenservicecentrum, is afgewezen. Er komen nu interne verschuivingen.

Kocken had in een vertrouwelijke notitie gevraagd om meer fte’s in de sfeer van de informatietechnologie. Dit in overeenstemming met de visie van de leider van het externe MUSL-evaluatieteam, prof. Wouter Keller, die in april liet weten dat het beter was om de dure ingehuurde consultants van de firma SAP te vervangen door eigen competente medewerkers. Daar verzette zich echter de strakke interne UM-beleidslijn tegen die voorschrijft dat de budgetten van de servicecentra geen cent omhoog mogen. Deze ‘nullijn’ is enkele jaren geleden afgesproken om er voor te zorgen dat de faculteiten meer geld in eigen zak kunnen houden ten behoeve van onderwijs en onderzoek. Letterlijk zei Keller daarover: “De nullijn die de universiteit hanteert voor de servicecentra is hier onhoudbaar en onverantwoord.”

Kocken was het daarmee eens en sprak daarom in april al over de noodzaak om ongeveer 5 fte’s extra binnen te halen; op termijn zou dat aantal nog omhoog moeten, kondigde hij aan. Tezelfdertijd liet hij weten dat het gevecht met de faculteiten nog gevoerd moest worden en vermoedelijk niet gemakkelijk zou verlopen.

De zaak is vorige maand in het directeurenoverleg (CBB) besproken (waarin de directeuren van zowel de faculteiten als de diensten overleggen met het college van bestuur), met als uitkomst dat de nullijn gehandhaafd blijft.

André Postema van het college van bestuur: “Van die nullijn willen we niet afwijken. We hebben nu gekeken waar de servicecentra kunnen interen en zelf kunnen bijdragen aan een versterking in de ICT. De bibliotheek bijvoorbeeld had een structureel overschot, dat gaan we inzetten. In de sfeer van MUSL wordt er vijf fte vrijgemaakt, voor andere ICT-bestemmingen nog eens twee à drie.”

CIO Kocken was wegens vakantie niet bereikbaar voor commentaar.

 

Wammes Bos

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)