Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Angstzweet

Angstzweet

Photographer:Fotograaf: Observant

Mijn faculteit bereidt zich momenteel voor op een onderwijsvisitatie. Het kan geen kwaad om op gezette tijden de balans op te maken en je doen en laten voor te leggen aan goedwillende maar kritische buitenstaanders. Het onderwijs is mede dankzij visitaties tegenwoordig beter dan toen ik zelf studeerde.

Bij een visitatie hoort dat je opening van zaken geeft. Transparantie komt echter niet gratis. Daar moet veel werk voor worden verzet. Zie de afgetobde gezichten van mijn collega’s die nu al maandenlang tabellen, statistieken, en lappen tekst en uitleg produceren.  Tot op zekere hoogte is dat onvermijdelijk. En toch zint me iets niet. Het heeft te maken met de moeilijk aanwijsbare, maar reële grens tussen verantwoording afleggen enerzijds, en gecontroleerd en afgerekend worden anderzijds. In het eerste geval krijg je het voordeel van de twijfel , in het andere geval moet je je bij voorbaat verdedigen. En dat laatste is tegenwoordig de maatschappelijke default mode. Wat de bankier, de Griek, de politicus, de uitkeringsgerechtigde, de kunstenaar, de manager, de allochtoon, de intellectueel, en de ambtenaar met elkaar verbindt, is dat ze allemaal worden gewantrouwd als free riders die een beetje zitten te feesten op de zorgelijk gebogen rug van de hardwerkende Nederlander. En dus is Nederland obsessief doende zichzelf argwanend de maat te nemen. Steeds meer mensen houden steeds meer hoepels op waar steeds meer anderen steeds vaker doorheen moeten springen. En omdat ook wijzelf vroeg of laat zullen worden aangeklaagd, hullen we ons alvast in een digitaal en papieren harnas van steeds meer ontlastend bewijsmateriaal.

Omdat er op Inholland ten onrechte diploma’s zijn uitgereikt, ligt er nu een wetsvoorstel dat strenger toezicht op het hele hoger onderwijs regelt . “Het is nodig om de duimschroeven aan te draaien”, aldus VVD kamerlid Pieter Duisenberg in de NRC. Duimschroeven! Ga je lekker? In deze zure saus van wantrouwen verliest alles van waarde onherroepelijk zijn smaak.

Maar er gloort licht. Volgens de Raad van State “is de noodzaak en urgentie van vrijwel geen enkel onderdeel van het voorstel aangetoond”. Die wijze Raad wordt vast en zeker in de wind geslagen, maar toch: zouden we eindelijk genoeg beginnen te krijgen van onze eigen verzuring? Gaan we eindelijk de vraag stellen: tot welk punt wordt al dit transparantiewerk nog gerechtvaardigd door de verwachte opbrengst? Of: tot welk punt zijn standaardisering, meetbaarheid, vergelijkbaarheid, objectiviteit en juridisering nog verenigbaar met goed onderwijs? Transparantie vergt transpiratie, maar het zou geen angstzweet mogen zijn.

 

Tsjalling Swierstra, hoogleraar wijsbegeerte, faculteit CMW

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)