Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Proefschriften en promovendi

In Observant 8 van 28 oktober stonden helaas enkele onjuistheden. In de column op pagina 2 wordt gesteld dat ‘duidelijke standaarden voor een proefschrift ontbreken’. Echter, de School for Primary Care and Public Health CAPHRI heeft al langere tijd eindtermen voor haar proefschriften geformuleerd, zijnde: “Elke CAPHRI thesis bestaat uit ten minste 5 artikelen van hoge kwaliteit waarvan de promovendus eerste auteur is, die ingediend zijn bij internationale, peer reviewed wetenschappelijke tijdschriften. Ten minste 3 daarvan zijn geaccepteerd. Tevens bevat de thesis een introductie- en concluderend/discussie hoofdstuk. Behalve het succesvol verdedigen van de thesis, dient het Opleidings- en BegeleidingsPlan succesvol afgerond te zijn om aan te kunnen tonen dat men zich heeft ontwikkeld tot een goed uitgerust onderzoeker”. Deze eisen zijn sinds kort ook op de CAPHRI website te vinden.

Op pagina 4 van dezelfde Observant wordt in het stuk “Geef buitenpromovendi meer aandacht” gezegd dat “niemand weet hoeveel buitenpromovendi er zijn, want dat wordt niet bijgehouden”, en dat er weinig belangstelling voor de buitenpromovendi zou zijn. Bij de FHML echter hebben de meeste Schools wél zicht op hun buitenpromovendi. Bij CAPHRI zijn ze even belangrijk als de interne promovendi en worden er door het bedrijfsbureau sinds 2002 cijfers bijgehouden van de instroom van het aantal buitenpromovendi per jaar (94 in 2009), de verhouding interne en externe promovendi bij promoties (32%, resp. 68% in 2009), en het totale aantal promovendi dat momenteel aan een proefschrift bezig is. Per september 2010 telde CAPHRI 231 promovendi; 125 interne en 106 externe. Zo’n 40-tal externe promovendi heeft een nulaanstelling zodat ze o.a. toegang hebben tot de elektronische bibliotheek (anderen hebben dit meestal via hun eigen werkkring elders), en vanaf 1 januari a.s. krijgen alle externe promovendi beschikking over een budget voor cursussen en congresbezoek. Zowel de interne als de externe promovendi worden door CAPHRI geïnformeerd, gemonitord en ondersteund en allen zijn van harte welkom bij de activiteiten die CAPHRI voor haar promovendi organiseert.

 

Hannerieke van der Boom

Hannerieke van der Boom is Promovendicoördinator School CAPHRI

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)