Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Eén klachtenloket

Een psychologiestudent die zijn tentamencijfer aanvecht of een economiestudent die het slachtoffer is van seksuele intimidatie; vroeger moest de een aankloppen bij het College van Beroep voor de Examens en de ander bij de vertrouwenspersoon. Nu is er één loket voor alle studentenklachten.

Het loket, onderdeel van het Studenten Service Centrum, behandelt de bezwaren niet inhoudelijk maar verwijst die door naar de juiste afdeling of faculteit. Het klachtenloket is digitaal en telefonisch te bereiken maar kent ook een spreekuur.

“Op basis van een inventarisatie verwachten we zo’n tweehonderd zaken per jaar”, zegt studentendecaan Karin Makkinga. “Waarvan de helft voor rekening komt van het College van Beroep voor de Examens. Probleem is alleen dat de universiteitsraad nog niet heeft uitgesproken over deze nieuwe regeling. Toch zijn we alvast begonnen met de voorbereidingen, het loket zal er in welke vorm dan ook moeten komen omdat het geregeld is in de nieuwe Wet versterking besturing.”

Het loket stond woensdagmiddag - na het ter perse gaan van Observant - op de agenda van de U-raad.

 

Maurice Timmermans

complaintsservice@maastr.ichtuniversity.nl

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)