Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

“TUE-rector was het eens met UM-plannen Science College”

De ophef die vanuit Eindhoven is gemaakt over de oprichting van een tweede Maastrichts University College maar dan op bètagebied, het Science College, lijkt voor een deel ketelmuziek te zijn geweest. De twee instellingen spreken inmiddels over samenwerking.

Eind oktober reageerde de Technische Universiteit Eindhoven furieus op de science-plannen van de UM. Men was “geschoffeerd”, de UM “misbruikte” de regels, of het ministerie dit maar wilde verbieden. Maar volgens UM-rector Gerard Mols had hij in diezelfde periode al contacten met zijn Eindhovense evenknie, rector Hans van Duijn. Mols zei dat tegen een commissie van de universiteitsraad, vorige week woensdag: “Mijn collega was geheel op de hoogte, hij was het eens met onze plannen; ik spreek hem met enige regelmaat en hij wil samenwerken.”

Collegewoordvoerder Peter van Dam van de TUE – de rector komt zelf niet aan de lijn - neemt de uitlating van Mols min of meer voor kennisgeving aan. “Onze bezwaren staan nog steeds recht overeind, we hebben samen met een aantal andere universiteiten daarover een brief aan OCW geschreven, maar nu het doorgaat is besloten om toch maar met de UM samen te werken. If you can’t beat them, join them.” Het feit dat het Eindhovense college van bestuur stampei maakte in de media en tegelijkertijd een lid daarvan in kennelijke harmonie overlegde met zijn Maastrichtse collega, overvalt de woordvoerder: “Ik weet daar het fijne niet van.” Hij geeft overigens toe dat de door hem gebezigde toon in de media iets minder scherp had gekund.

Rector Mols laat verder weten dat de gesprekken met Eindhoven gaan over het leveren van “menskracht en kundigheid”. Datzelfde onderwerp bespreekt hij eveneens met de universiteiten van Hasselt en Aken, zei hij.

Intussen is de UM blij met de vijftig science-geïnteresseerden die zich op de jongste open dag hebben gemeld. Dat zei Fred Offerein, de ambtelijke trekker van het project, tegen de U-raadscommissie. De opleiding begint in september 2011, zestig cursussen zijn in ruwe vorm al beschikbaar. Een stuk of zes daarvan in het derde jaar zullen niet in Maastricht maar op de Chemelotcampus worden aangeboden. Dat geldt ook voor een van de twee masters, biobased materials. Voorlopig wordt het Science College ergens in Randwijck ondergebracht, in afwachting van een eventueel nieuw gebouw.

Voor de financiering mikt de UM naast de reguliere geldstromen op een potje van het provinciale bestuur. Dat heeft 110 miljoen euro gereserveerd voor de ‘campusontwikkelingen’ in Maastricht en op Chemelot, zegt Offerein. Welk deel daarvan naar Science gaat is onduidelijk: er zijn immers binnen de UM andere kapers op de kust, zoals de Life & Sciences campus van de FHML. Met die faculteit zal samengewerkt worden maar het nieuwe bèta College wordt er zeker niet in ondergebracht, zei Mols: “Het blijft onderdeel van het University College. Anders wordt het inhoudelijk naar de Life Sciences getrokken, terwijl het veel breder van opzet is.”

 

Wammes Bos

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)