Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Van Bijsterveldt moet verder kijken dan examenprofielen, vinden TU’s

Minister Van Bijsterveldt wil meer wiskunde en exacte vakken op de havo en het vwo. Hoe hoopgevend ook, dat levert alleen wat op als het volgen van bètastudies niet wordt ontmoedigd, vinden de drie technische universiteiten.

De technische universiteiten vinden het prima als het voortgezet onderwijs van vier naar twee eindexamenprofielen teruggaat: een alfa- en een bètavariant. “Als het niveau en de aansluiting op de bètastudies maar gewaarborgd blijft”, zegt een woordvoerder.

De minister van onderwijs wil met de dinsdag aangekondigde plannen het niveau van Nederlandse scholieren verbeteren om de ambitie om tot de top vijf van kenniseconomieën door te dringen waar te maken.

De TU’s waarschuwen echter dat het dan niet genoeg is om het middelbaar onderwijs te hervormen. De plannen van Van Bijsterveldt zullen alleen meer en betere bètastudenten opleveren, als dergelijke studies aantrekkelijk blijven voor studenten. “Dan moet je geen ‘langstudeerdersregeling’ gaan invoeren, zoals staatssecretaris Zijlstra voorstelt”, aldus de TU’s.

Zijlstra wil studenten met meer dan een jaar studievertraging drieduizend euro extra collegegeld laten betalen. “Wij hopen dat er een uitzondering zal worden gemaakt voor bèta-studenten”, zegt een voorlichter van de drie technische universiteiten. “Universiteiten hebben de taak om de studeerbaarheid van de bètaopleidingen op te krikken, maar het is ook belangrijk dat studenten niet ontmoedigd worden.”

Van Bijsterveldt reageert met haar plannen op het deze week verschenen onderzoek van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), waarin de leerprestaties van vijftienjarigen op het gebied van taal, wiskunde en exacte vakken internationaal worden vergeleken. Uit dit driejaarlijkse PISA-onderzoek blijkt dat Nederlandse scholieren onderhand bij de “subtop” horen en dat is niet goed genoeg, vindt ze.

De Nederlandse prestaties blijven achter wat betreft wiskunde en exacte vakken, op beide gebieden zakte ons land een elfde plaats. Landen als Canada, Zwitserland en Japan scoren beter.

De minister heeft de Onderwijsraad gevraagd om een reactie op haar Actieplan Beter Presteren. Ook moet de raad kijken of haar plan haalbaar is en op welke termijn het systeem gewijzigd kan worden. Van Bijsterveldt verwacht begin 2011 een advies.

Overigens ziet ook universiteitenvereniging VSNU wel wat in het teruggaan naar twee examenprofielen. “Dat hebben we in 2007 al eens bepleit”, aldus een woordvoerder.

 

HOP

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)