Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Raadsverkiezingen 2010 “rommelig”

De verkiezingen voor de raden binnen de universiteit van voorjaar 2010 waren een rommeltje. Klachten over eerdere verkiezingen hebben sinds 2007 niet tot verbeteringen geleid. Het college van bestuur is eindverantwoordelijk maar heeft geen actie ondernomen.

 

Dat zijn de harde conclusies van een onderzoeksrapport dat vorige maand is verschenen en nu door de raden van universiteit en faculteiten wordt besproken. Het auditrapport van UM-auditor Jan Vijge werd in juni besteld door het college van bestuur nadat er weer een storm van protest was gerezen over het verloop van de verkiezingen in de maand daarvoor. De klachten waren niet nieuw, ofschoon ze door de problemen met het elektronische studentenvolgsysteem MUSL wel werden verergerd. Er was onduidelijkheid over de kiesregisters en de manier waarop studenten (in 2010 ging het alleen om die geleding) daar al dan niet in terecht kwamen, er werden telfouten gemaakt, het Centraal Stembureau dat verantwoordelijk is voor een goede gang van zaken was onderbemenst, stelde zich nu eens strikt en dan weer soepel op bij de toepassing van de regels rond de verkiezingen, hetgeen vervolgens weer tot nieuwe fouten leidde. Bij de FHML speelde eerder al, in 2007 en ’09, een bijzondere problematiek bij verkiezingen van de personeelsvertegenwoordigers: een deel van het personeel werkt in het AZM en gebruikt verplicht het AZM-mailaccount, zonder ooit op dat van de UM te kijken. Terwijl daar de informatie over de verkiezingen op binnenkomt.

Het auditrapport slaat soms een ironische toon aan. Waar teruggegrepen wordt op het gedoe bij de verkiezingen in 2007, het evaluatierapport dat daarna is gemaakt, een werkgroep die werd ingesteld om verbeteringen door te voeren en het eindresultaat na drie jaar van dat alles: nul, valt er droogjes te lezen: “Geconstateerd kan worden dat sommige problemen blijkbaar taai zijn.” Hoe taai is aardig duidelijk te maken aan de manier waarop met de bemensing van het stembureau is omgesprongen. De voorzitter daarvan was een plaatsvervanger, maar de werving van een echte voorzitter liet en laat op zich wachten. Dat komt omdat het college van bestuur de leden van het stembureau benoemt, en daaruit weer de voorzitter. Maar wie doet de voordracht? In de praktijk niemand, en dus heeft het college ook niemand benoemd.

Het rapport eindigt met een lange lijst van ‘verbeterpunten’. Zo zal het stembureau ondersteuning moeten krijgen van een jurist en een ICT-medewerker. In de verwachting dat de kiezersregisters voortaan wel op orde zullen zijn mag het stembureau alleen nog maar bij hoge uitzondering soepelheid met de regels betrachten. Medewerkers in het AZM zullen echt hun UM-mailbox moeten raadplegen, ze krijgen een ‘haalplicht’ waar het om informatie rond de verkiezingen gaat. Het ronselen van stemmen door studenten met laptops moet worden tegengegaan; het zijn de studentenpartijen die dit doen en dat maakt de stemprocedure minder vrij. Het rapport erkent wel dat dit moeilijk te controleren zal zijn. En niet onbelangrijk: het hele elektronische verkiezingsproces moet vooraf getest worden.

Op dat punt stelde de universiteitsraad in haar vergadering van eind november harde eisen aan het college van bestuur: er moet voor het einde van dit jaar, dus binnen enkele weken, nog een pilot worden uitgevoerd. “Dat had u kunnen weten, we hebben u daar enige maanden geleden al een brief over geschreven”, zei raadsvoorzitter Herman Kingma. Het college reageerde bij monde van vicevoorzitter André Postema enigszins gepikeerd: “Het is niet de verantwoordelijkheid van de U-raad om een datum vast te stellen. Bovendien zouden we de aanbevelingen van de audit afwachten.” En die audit was pas vorige maand klaar. Postema beloofde wel met een tijdschema te komen, maar ontmoette voorlopig vooral scepsis onder de leden van de universiteitsraad. Postema: “Wij voelen de verantwoordelijkheid dat de zaken geregeld worden.” Bernard Rulof (wetenschappelijk personeel): “Maar wanneer gebeurt er nu eindelijk eens iets? We willen resultaten zien. Dit speelt al drie jaar.”

 

 

Wammes Bos

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)