Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Maastrichtse studentenpetitie tegen langstudeerdersregeling

Dertig Maastrichtse organisaties hebben een petitie van het UM Petition Initiative, een samenwerkingsverband van studentenpartijen DOPE en Novum en studentenuitzendbureau Integrand, tegen de langstudeerdersregeling ondertekend. Het UM Initiative stuurde de petitie naar studenten- studie- en sportorganisaties en faculteitsraden. Nu hopen ze ook de steun te krijgen van het college van bestuur, dat daarover bij het ter perse gaan van deze Observant nog geen beslissing had genomen.

Als de kabinetsplannen doorgaan, moeten studenten die te lang over hun studie doen 3000 euro meer collegegeld betalen. Ook de onderwijsinstelling krijgt een boete van 3000 euro per langzame student. Het kabinet paste de plannen al iets aan. Studenten mogen nu zowel bij de bachelor als bij de master één jaar uitlopen, in plaats van één jaar in totaal. Dat doet niets aan hun actiebereidheid af. “De meeste studenten doen juist tijdens de bachelorfase extracurriculaire activiteiten”, zegt Novum-voorzitter Sándor Öry. “Tijdens de masterfase focussen ze zich meer op hun studie.” “Uitloop kan al veroorzaakt worden door één vak”, voegt DOPE-lid en voorzitter van het UM Petition Initiative Maarten Derksen er aan toe. Als je al een jaar bestuurswerk hebt gedaan, mag er later in de studie niets meer mis gaan.

De Maastrichtse studentenorganisaties is ook gevraagd wat de gevolgen zijn voor hun organisatie als de kabinetsplannen doorgaan. “Er zijn drie hoofdconclusies”, zegt DOPE-voorzitter Karel van Eechoud. “Organisaties zijn bang dat het onderwijsniveau omlaag gaat, omdat de universiteit minder geld heeft. Ze vrezen dat Maastricht als studentenstad minder aantrekkelijk wordt en dat er minder studenten bereid zullen zijn om in een bestuur, commissie of ander initiatief plaats te nemen.”

Dat juist Maastricht minder aantrekkelijk wordt, komt volgens Van Eechoud doordat het nog een jonge studentenstad is. “De universiteitsgemeenschap is in ontwikkeling, het is niet iets vanzelfsprekends zoals in steden als Leiden en Groningen.” Ook maakt hij zich zorgen over de betrokkenheid van bedrijven in de regio bij de UM als er minder evenementen, initiatieven en stages zijn. “Dat maakt het klimaat hier voor young professionals, dat al niet zo goed is, niet beter.”

De petitie, die nog getekend kan worden via umpetition@gmail.com, wordt op 21 januari tijdens een groot studentenprotest in Den Haag aangeboden aan de minister van Onderwijs.

 

Cleo Freriks

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)