Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

TU’s: “Science College in strijd met de wet”

Opnieuw doen de drie technische universiteiten samen met die van Utrecht, Nijmegen en Wageningen een klemmend beroep op de staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra om het Maastrichtse Science University College alsnog te torpederen, nu wegens strijd met de wet. De UM wil in september 2011 met het College beginnen.

In een brief die vorige week naar het ministerie ging grijpen de drie TU’s – zij vormen de kern van het verzet – en hun medestanders terug op argumenten die al eerder tegen het Maastrichtse Science College werden ingebracht: er zijn al genoeg bèta-opleidingen, een nieuwe betekent een verdunning van het aanbod terwijl het beleid juist op concentratie en zwaartepuntvorming gericht is. Bovendien bevindt zich vlakbij Maastricht de technische universiteit (RWTH) van Aken. Het ministerie van Onderwijs vond die argumentatie enige maanden geleden overtuigend en besliste dat Maastricht de toets op de ‘macrodoelmatigheid’ niet kon doorstaan. Dat zou betekenen dat de opleiding niet geaccrediteerd zou kunnen worden. Tegelijkertijd echter werd de UM gewezen op de mogelijkheid om Science mee te laten liften op de accreditatie van het bestaande University College (UCM), omdat die ruim genoeg geformuleerd is. Tegen dat meeliften maken de TU’s plus aanhang nu ernstig bezwaar. Als het Science College een eigen diploma gaat uitreiken – “dat is inderdaad het voornemen”, zegt projectleider Fred Offerein – en zich dus niet als afstudeerrichting of track binnen het bestaande UCM presenteert, is dat in strijd met de wet op het hoger onderwijs WHW, heet het in de brief. Sterker nog, zelfs als het wel een afstudeerrichting zou zijn is er strijd met de wet omdat die voorschrijft dat een toegekende accreditatie alleen geldt voor die vakgebieden waarvoor ze is aangevraagd, in dit geval dus Liberal Arts. 

Bovendien heeft het ministerie eerder wèl ingegrepen toen hogescholen met vergelijkbare constructies op de proppen kwamen en “nieuwe programma’s onder de vlag van reeds geaccrediteerde opleidingen schoven”, zeggen de briefschrijvers.

UM-jurist Jos Gerards laat weten dat een eventuele strijdigheid met de WHW door de UM onderzocht is. Hij concludeert dat het “een kwestie van interpretatie is. Wel belangrijk is dat Science geen eigen opleiding wordt maar een track bij het UCM. Dat Offerein zegt dat er een eigen diploma komt, lijkt me in dit verband niet verstandig. Zo hebben wij het niet geadviseerd.”

Opmerkelijk is overigens de deelname van de TU Eindhoven aan het protest. UM-rector Mols liet onlangs weten met zijn collega van de TUE al over samenwerking met het UM-Science College te spreken. Bij de TUE houdt men echter de lippen stijf op elkaar over deze mogelijke breuklijn binnen het college van bestuur.

Het hoofd Academic Affairs bij de UM, Astrid Boeijen, wijst er verder op dat de TUE nu samen met Tilburg een eigen University College op wil richten en daarbij gebruik maakt van de reeds aan Tilburg toegekende accreditatie.

 

 

Wammes Bos

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)