Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Schieten, schoppen en bedriegen

Schieten, schoppen en bedriegen

Photographer:Fotograaf: Loraine Bodewes

In april 1993 was ik te gast op de University of Alabama, in de vestiging in Birmingham. Een industriële stad in het zuiden van de Verenigde Staten. Op een mooie lentemorgen bracht ik een bezoek aan de revalidatiekliniek van het academisch ziekenhuis. Op een afdeling met dwarslaesiepatiënten zag ik net zoals in Nederland veel jonge mannen. Voor mij vanzelfsprekend vroeg ik of het ook in Alabama vooral verkeersslachtoffers betrof. Tot mijn verbazing kreeg ik te horen dat de grootste categorie bij schietincidenten betrokken was geweest. Volgens goed Amerikaans gebruik kreeg ik uitgelegd dat de oorzaak bij de criminele en opgefokte jongeren zelf lag. Pistolen verwonden geen mensen, maar mensen schieten op mensen.

De neiging om nare gebeurtenissen aan één enkele oorzaak toe te schrijven valt moeilijk te bestrijden. Misschien is het maar goed dat John Stuart Mill, een Engels filosoof uit de negentiende eeuw, niet hoeft mee te maken hoe veel van zijn heldere en simpele denkbeelden over argumenteren en de wetenschappelijke methode, nauwelijks zijn doorgedrongen in het maatschappelijk debat. De kern van zijn betoog is dat oorzaak als term altijd verwijst naar een geheel van omstandigheden die een effect sorteren. Bij een schietincident vormt de aanwezigheid van wapens, de gesteldheid van de schutter en de plaats van het incident zo’n geheel van omstandigheden. Bij de analyse daarvan moet men overigens geen holistisch standpunt in te nemen. Redeneren en empirisch onderzoek moeten die omstandigheden tot een zo beperkt mogelijk aantal factoren terugbrengen. Zodra één van de factoren wegvalt, treedt het effect niet op.

Waar geen wapen is, wordt niet geschoten, waar geen gestoorde, getergde of verwarde jongeman aanwezig is, wordt niet gemoord, waar geen opeenhoping van mensen is, wordt geen bloedbad aangericht. Het zijn slechts drie uitgangspunten om de causale ketens te beïnvloeden. Bijna elk tot de verbeelding sprekend incident verdient een dergelijke analyse. Het is niet zo dat geweld in het voetbal alleen maar een gevolg is van een grootstedelijk allochtonenprobleem. Evenmin leiden wellicht onhandige spelregels vanzelf tot problemen. Ook zijn het niet alleen laissez-faire ouders of het bedenkelijk voorbeeld van de profvoetballers die excessen uitlokken. De opgave voor volgende week is het geheel van omstandigheden bij fraude in de wetenschap te analyseren. Ter bestrijding van zowel wangedrag als slodderwetenschap.

Hans Philipsen

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)