Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Knapen wil af van Europees ‘post-referendum syndroom’

Knapen wil af van Europees ‘post-referendum syndroom’

Photographer:Fotograaf: Loraine Bodewes Fotografie

Het dilemma van Europese integratie en het ‘post-referendum syndroom’. Dat waren de onderwerpen die staatssecretaris van Europese Zaken en Ontwikkelingshulp Ben Knapen (CDA) tijdens zijn lezing Nederland en Europa afgelopen woensdag in de Turnzaal besprak. “We hebben de uitbreiding van de EU nog niet helemaal verwerkt.”

 

Volgens Knapen zit het immigratie-dilemma – mensen uit landen als Polen, Hongarije en Roemenië die naar West-Europa trekken – als volgt in elkaar: aan de ene kant is Nederland één van de stichters van de Europese Unie en daarmee van de immigratie binnen Europa. Aan de andere kant is er een groeiende weerzin tegen deze vorm van immigratie.

Een van de oorzaken is volgens hem de uitbreiding van de EU, die een scheiding heeft veroorzaakt tussen hoger- en lageropgeleiden. “De elite – jullie en ik – begrijpt dat de uitbreiding een win-win-situatie is op de langere termijn. De landen die erbij zijn gekomen hebben veel economisch potentieel, wij kunnen er in investeren. Maar als jij een schilder bent, zie je dat je opdrachten verliest aan Polen, jij wint er nu niets bij. Voor mensen met een lagere educatie voelt globalisatie vaak als een bedreiging.”

Hij vindt dat er meer rekening gehouden moet worden met “dit sentiment, dat maakt dat mensen negatief tegenover Europa staan. Goede afspraken over immigratie zijn belangrijk. Dat heeft niets met Geert Wilders te maken. We hebben immigranten nodig, we krijgen simpelweg te weinig kinderen. We moeten een breed gevoel creëren dat Europa de golf van migranten kan dirigeren.”

Om af te komen van wat Knapen het ‘post-referendum syndroom’noemt – veel Nederlanders staan negatief tegenover de EU na het ‘nee’ bij het referendum over een Europese grondwet in 2005 – moet de regering de rationele voorstanders en de emotionele tegenstanders samenbrengen. “We worden kleiner in een groter wordende wereld. We moeten als Europa de handen ineen slaan, alleen zo kunnen we nog een rol spelen.”

Na de lezing ging Knapen uitgebreid in op vragen. Hoe vertaal je afspraken op nationaal niveau, bijvoorbeeld in het regeerakkoord, naar Europa? “Dat kan inderdaad ingewikkeld zijn. Zeker na de uitbreiding, die we nog niet helemaal verwerkt hebben. Er zijn plotseling veel meer vertegenwoordigers in het Europees Parlement. Vertegenwoordigers voor wie ons probleem soms een ver-van-hun-bed-show is, omdat het in hun land helemaal niet speelt.”

Andere vraag: wat is de Nederlandse strategie als het aankomt op het vinden van Europese coalitiepartners? “Met Duitsland hebben we een intense economische relatie. Voor de vrije markt kijken we meer dan Groot-Brittannië, maar de Britten doen niet mee met de euro.”

De Benelux is volgens Knapen geen makkelijke partner. “In België zijn er grote problemen. Het land heeft geen actieve regering en wanneer ze er een krijgen, zal het waarschijnlijk een regering zijn met veel beperkingen, die moeilijk bindende afspraken kan maken.” Toch blijft samenwerking belangrijk. “Neem de Nederlandse zetel binnen het IMF (Internationaal Monetair Fonds). Die dreigt te verdwijnen, maar als Benelux-zetel zouden we hem kunnen behouden.”

 

Cleo Freriks

Meer lezen over politici in Maastricht? Klik hier

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)