Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Voorkom dat studenten sterven voor de streep

Voorkom dat studenten sterven voor de streep

Leading in Learning: hoe bevorder je studiesucces?

Naast de facultaire plannen voor onderwijsvernieuwing (Back to Basics) lopen er twee UM-brede projecten om het Maastrichtse onderwijs op te schudden. Eén daarvan gaat over studiesucces. Hoe zorg je dat studenten binnen de gestelde termijn de studie afronden die bij ze past?

Studiesucces - in het licht van de langstudeerdersboetes steeds relevanter - begint met adequate voorlichting en intakegesprekken. Met deze gesprekken gaan rechten en cultuurwetenschappen binnenkort experimenteren. Maar ook de eerste ervaring met het onderwijs is belangrijk”, zegt Arie van der Lugt. Hij is voorzitter van de Werkgroep Studiesucces, die afgelopen september is begonnen. “Laat de beste tutoren het eerste blok geven zodat studenten meteen een goede introductie in het pgo krijgen. De keuze voor een hoogleraar zou nog beter zijn maar daar hebben we er niet genoeg van. Wel denk ik weleens aan een soort hooglerarenparade, waarbij professoren aan het begin van het academisch jaar een inspirerend verhaal houden over hun passie voor het vakgebied.”

De werkgroep bestaat uit een gemêleerd gezelschap van onderzoekers, studieadviseurs en docenten. Die wisselen best practices uit en ontwikkelen nieuwe projecten. En dat allemaal volgens het just-do-it-concept, zegt Van der Lugt. “We willen geen clubje zijn dat alleen een reeks mooie ideeën presenteert. We willen de voorstellen snel in praktijk brengen, tenminste als die gebaseerd zijn op onderwijskundige inzichten.”

Een voorbeeld. “Uit onderzoek blijkt dat studiesucces toeneemt als studenten het gevoel hebben dat ze op de juiste plek zitten, dat ze onderdeel uitmaken van een academische gemeenschap. Dat kun je bevorderen door de afstand tussen studenten en docenten te verkleinen. De studieverenigingen kunnen een belangrijke rol spelen bij het organiseren van gezamenlijke activiteiten, ook borrels.”

Organisatorische trucjes kunnen ook helpen, zoals het Harry Potter-model (waarbij leerlingen als een familie in hetzelfde huis wonen). “Een populatie van vierhonderd studenten kun je opdelen in vier groepen van honderd. Vanuit zo’n ‘club van 100’ stel je de onderwijsgroepen samen zodat studenten elkaar wat vaker tegenkomen. Je vergroot hiermee het gevoel dat ze deel uitmaken van een gemeenschap.”

Een groot struikelblok in de studie vormt de scriptie. “Het zijn er niet veel maar toch kom je ze tegen: studenten die ‘sterven voor de streep’, die afhaken omdat ze hun scriptie niet afronden. Ze denken dat ze iets van bijbelse proporties moeten maken en komen vast te zitten. Ze leggen de lat veel te hoog. Dat moet je vroeg opmerken. Bel direct als een student op de dag van de deadline niets inlevert. Hoe zit dat? Hiervoor ontwerpt de School of Business and Economics op dit moment een protocol.”

Toch is de werkgroep niet helemaal tevreden, valt in een notitie te lezen. Belangrijke vooruitgang kan alleen worden geboekt als alle faculteiten de nieuwe initiatieven structureel inbedden in hun beleid. De verschillen tussen de faculteiten zijn echter groot. De ene past een uitgebreid pakket aan maatregelen toe, terwijl het bij andere nog in de kinderschoenen staat. “Het belangrijkste is een open houding. Sommige faculteiten beseffen niet hoeveel ze kunnen leren van de andere.” Om welke faculteiten het gaat, houdt Van der Lugt in het midden.

De werkgroep komt volgende maand met een tussentijdse rapportage.

 

Maurice Timmermans

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)