Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Topman Carim vertrekt naar AMC

De patholoog prof. Mat Daemen (51), wetenschappelijk directeur van het hart- en vaatziekteninstituut Carim, vertrekt naar het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam. Hij krijgt daar de mogelijkheid om “een onderzoeksgroep op het gebied van hart- en vaatziekten te vormen en te runnen” zegt een woordvoerder van het AMC. Maar bronnen in zijn omgeving zeggen dat ontevredenheid over het beleid van het Maastrichtse academische ziekenhuis ook een rol speelt.

Daemen is nu vijf jaar directeur van Carim, de grootste research school binnen de UM met een wetenschappelijke staf van 180 fte en een jaarlijks budget van ruim 19 miljoen, waarvan ruim acht uit de eerste geldstroom. Gevraagd naar de reden van zijn vertrek doet Daemen er het zwijgen toe. Het enige dat hij publiekelijk kwijt wil is dat hij per 1 april in Amsterdam begint en dat hij hier in Maastricht geen ruzie heeft. Navraag in zijn omgeving levert meer informatie. Decaan Martin Paul: “Ik heb uitgebreid met hem gesproken. Hij zit al heel lang in Maastricht en heeft bij Carim alles bereikt wat hij kan bereiken. Nu kan hij weer iets opbouwen in een groter UMC. Ik heb nog gevraagd wat hem hier zou kunnen houden, of ik hem iets kon bieden, maar dat hoefde niet. Zijn besluit stond vast. ”

Woordvoerder Johan Kortenray van het AMC benadrukt dat Daemen is gevraagd “omdat hij een kanon op zijn vakgebied is waarmee we het toch al goede cardiovasculaire onderzoek aan het AMC verder kunnen versterken”.

Andere zegslieden binnen Carim en Daemens vakgroep, pathologie, bevestigen dat het inderdaad om een carrièresprong gaat die gezien zijn leeftijd precies op het juiste moment komt. Tegelijkertijd – en daarom willen ze zonder uitzondering anoniem blijven - wijzen ze op de keerzijde van de medaille: het beleid van het AZM, waarmee de faculteit samen het Maastrichtse Universitair Medisch Centrum vormt. Een zegsman: “De onderzoekers van Carim werken ook als clinicus in het ziekenhuis. De saneringen die daar worden doorgevoerd vanwege de grote financiële tekorten gaan ten koste van de academische taken. In zo’n situatie vertrekken de mensen die het meest in hun mars hebben, als eerste.” Anderen trekken het breder: het academische klimaat als zodanig zou binnen het ziekenhuis zwak zijn, de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en de patiëntenzorg zou onvoldoende van de grond komen. Precies daarvoor echter is enige jaren geleden besloten tot integratie van faculteit en AZM in het MUMC+. Een van de onderzoekers binnen Carim, tevens specialist in het AZM: “Het ziekenhuis heeft geen koers, geen academische visie. De raad van bestuur praat alleen over geld, specialisten worden niet als gesprekspartners gezien, alles loopt via afdelingshoofden die vaak meer petten op hebben. De specialisten zijn èrg ontevreden. Daemens vertrek zou wel eens het begin van een sneeuwbal kunnen zijn, mensen gaan het pand verlaten.”

Decaan Martin Paul, tevens vicevoorzitter van de raad van bestuur van het MUMC+, zegt dat ook hij had vernomen dat de situatie in het ziekenhuis mede achtergrond zou zijn voor de overstap van Daemen. Paul: “Ik heb hem dat rechtstreeks gevraagd, maar hij ontkent het. Hij gaat weg omdat de baan in Amsterdam aantrekkelijk is.”

Paul wil verder niet ingaan op de kritiek op het AZM: “We zitten in een overbruggingsfase en dat is altijd moeilijk, dan krijg je onrust. In de toekomst zal het beter gaan.”

De decaan zal binnenkort een interne interim-directeur bij Carim benoemen, zegt hij. Daarna zal er nationaal en internationaal naar een opvolger voor Daemen worden gezocht.

Over enkele weken wordt het evaluatierapport verwacht dat twee landelijke kopstukken, André Knottnerus, tegenwoordig voorzitter van de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid en UM-hoogleraar, en Niek Urbanus, voormalig AMC-chef, over het Maastrichtse UMC hebben opgesteld.

 

 

Wammes Bos

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)