Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Tien miljoen bezuiniging nog niet ingevuld

Over de bezuinigingen die het college van bestuur dit en komend kalenderjaar wil binnenhalen, tien miljoen in totaal, zijn nog geen nadere details bekend. Wel is onlangs door de speciaal hiervoor ingestelde werkgroep een ruwe verdeling bekendgemaakt van de lasten. De faculteiten zouden zes miljoen moeten ophoesten, de servicecentra vier. Dat de werkgroep met een lijst van mogelijke besparingen binnen de UM zou komen blijkt een misverstand. Ruud Bollen, directeur financiële zaken en lid van de werkgroep: “We zijn ingesteld om naar mogelijkheden te kijken om de inkomsten te vergroten. Daar kwam een tweede opdracht bij: hoe gaan we de bezuiniging realiseren en in welke verdeling. Op 20 mei komen we weer bij elkaar om de bedragen per faculteit en servicecentrum te bepalen, het college neemt uiteindelijk een besluit.”

Een belangrijke maatregel die aan de tien miljoen besparing moet bijdragen is al bekend: de vacaturestop. Daarnaast wil men een opschorting van de ‘cao à la carte’. Over dat laatste onderhandelt het college nog met de vakbonden in het zogeheten Lokaal Overleg. De opbrengst van beide maatregelen is ongewis. Waar er verder gesneden zal worden is in belangrijke mate aan de decanen en de directeuren zelf, die straks voor een bedrag zullen worden aangeslagen en zelf kunnen invullen hoe ze dat opbrengen. “Dat kan wellicht door taken te schrappen, door efficiënter te werken, door minder en goedkoper te reizen”, zegt Bollen, “maar er komt echt geen lijst met bezuinigingsopties per faculteit of servicecentrum”.

De werkgroep draagt ook mogelijkheden aan om als universiteit geld te verdienen. Die behelzen onder meer een verhoging van collegegelden, de verkoop van onderwijsprogramma’s, het binnenhalen van meer extern onderzoeksgeld en het laten subsidiëren van leerstoelen.

 

 

 

Wammes Bos

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)