Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Bellen blazen

Ooit tutorde ik een groepje bij rechten waarin een student wat pesterig zei dat de meeste mensen voor ’t een of ’t ander gewoon niet slim genoeg waren. Dat vonden de anderen helemaal niet aardig van hem en dus mocht het niet waar zijn. En als het al hier en daar, af en toe, eventueel, een beetje, wel waar zou kunnen zijn dan kon daar door goed onderwijs nog van alles aan gedaan worden. Maar de groep kreeg de bal keihard teruggespeeld. ‘Al eens een gemiddeld intelligent mens ontmoet?’ vroeg de pestkop honend. En toen er wat bedeesd geknikt werd met een sardonische grijns: ‘Dom hè? En dan te bedenken dat de helft nòg dommer is’. Statistiek en IQ-testen behoren niet tot de dagelijkse kost van juristen in de dop, dus geen van de anderen begreep helemaal wat de spreker zei, maar gelijk had hij wel. IQ-testen gaan er immers vanuit dat intelligentie volgens een Bell-curve over de bevolking verdeeld is, zodat het gemiddelde, de mediaan en de modus in het midden van de hoed samenvallen. Vijftig procent van de mensheid zit links van die lijn en de andere vijftig rechts. Het gemiddelde, het middelste en tevens het meest voorkomende niveau wordt op 100 gesteld en iemand met een IQ van 100 is inderdaad niet vreselijk slim. Daar is bovendien betrekkelijk weinig aan te verhapstukken, want intelligentie is een kwestie van nature en niet van nurture. Zou dat wat? Welnee. De waarde van een mens heeft niks met zijn IQ te maken. Maar een kenniseconomie vraagt niet om mensen die aardig zijn en zich fatsoenlijk gedragen doch om hooggeschoolden. Omdat onze regering wil dat we tot de tien sterkste kenniseconomieën van de wereld gaan behoren is het de bedoeling van O&W dat binnen de kortste keren 50 procent van onze jongeren het diploma van een instelling voor hoger onderwijs haalt. De helft! Voelt u al nattigheid? Als 50 procent van alle jongeren tenminste een HBO-diploma op zak heeft, zijn de gestelde eisen net zo lang verlaagd totdat ook iemand met een IQ van 100 eraan voldoen kon. Dan hebben we dus HBO-gediplomeerden met, pak hem beet, het huidige niveau van een redelijke VMBO-er. Daar valt zo’n InHolland-affaire bij in het niet. Met dank aan de rendementfetisjisten in Den Haag en de ideologen die niet van hun leerkruk evidence based education durven op te staan om ze de jas uit te vegen.

 

 

 

Nico Baakman

Nico Baakman is universitair docent European Studies

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)