Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

“De UM moet creatief zijn”

“De UM moet creatief zijn”

Photographer:Fotograaf: Loraine Bodewes Fotografie

Bestuursfunctie voor studenten steeds minder aantrekkelijk

Studenten die zeven dagen per week een vereniging leiden, worden straks de dupe van de langstudeerdersregeling. Hun bestuursjaar gaat namelijk gewoon meetellen als studiejaar, zei staatssecretaris Zijlstra onlangs. Vertraging kunnen ze zich niet meer permitteren. Observant peilde de reacties aan de Universiteit Maastricht.

 

We beginnen met de vraag of Tragos, Koko, Saurus en Circumflex überhaupt studenten hebben gevonden die bereid zijn om een jaar lang – fulltime – de vereniging te besturen en hun studie even te laten voor wat het is.

Het antwoord is ja. De besturen zijn compleet.

Dan de vraag: ging het gemakkelijk?

Saurus-voorzitter Casper Oude Essink merkte dat het meer moeite kostte om een bestuur samen te stellen. “Ik ben als eerste benoemd en moest als formateur optreden voor de rest van het team. Zelf heb ik mijn studie in één keer gehaald, maar voor andere mensen was het een serieus probleem. Ze wilden graag de definitieve besluiten rondom de langstudeerdersregeling afwachten voordat ze een bestuursfunctie op zich namen.” Inmiddels is duidelijk dat Zijlstra onvermurwbaar is; het heeft Oude Essinks collega’s niet tegengehouden.
Koko-voorzitter Teun Menting: “Het is natuurlijk koffiedik kijken, maar een bestuursjaar brengt nu wel risico’s met zich mee. Ik heb er heel bewust voor gekozen, die ervaring is het waard.” Ook voor David Hageman, praeses van Tragos, was het een weloverwogen keuze. Doorslaggevend was dat hij in de pas loopt met zijn studie geneeskunde. “Was dat niet het geval, dan had ik het waarschijnlijk niet gedaan.”

Rector Gerard Mols: “Wij zijn van oordeel dat studenten vooral ook actief moeten zijn naast het gewone verplichte studieprogramma. Besturen, maar ook andere extracurriculaire activiteiten zijn van belang voor de vorming, dus we juichen dat alles zeer toe. Het uitgangspunt moet echter zijn dat een en ander naast de studie gebeurt en niet in de plaats van.”

 

Studiepauze

Kamerlid Anne-Wil Lucas, partijgenoot van Zijlstra, heeft een alternatief op tafel gelegd: studenten met een fulltime bestuursfunctie zouden zich een jaar kunnen uitschrijven, terwijl ze tegelijkertijd verbonden blijven aan de hogeschool of universiteit. Want alleen dan kunnen ze aanspraak maken op het profileringsfonds van hun instelling, een voorziening voor studenten die door bijzondere omstandigheden (ziekte, zwangerschap, topsport, bestuursfunctie) studievertraging hebben opgelopen.

Mols: “Het is goed na te denken over amendering van de wet zoals door het Kamerlid voorgesteld. Een studiepauze, daar zijn wij niet tegen, maar daar moet de wet wel voor worden aangepast.” Maar Zijlstra heeft geen zin om de wet te wijzigen en blijft van mening dat studenten ook prima naast hun studie kunnen besturen, zo deelde hij onlangs de Tweede Kamer mee.

“Die langstudeerdersregeling heeft hele negatieve gevolgen voor veel mensen”, zegt Herman Kingma, voorzitter van de universiteitsraad. “Denk aan studenten die ziek worden, of studentbestuurders. In de universiteits- en faculteitsraden zitten studenten voor wie het raadslidmaatschap niet als een fulltime functie wordt beschouwd, maar die wel heel wat tijd kwijt zijn aan vergaderen, voorbereiden, commissies, etcetera. Naturlijk zijn dat vaak juist mensen die er bewust voor hebben gekozen, maar de huidige regelgeving ontneemt ze wel de tijd om zich nog extra te verdiepen in hun studie. Als wij het als universiteit belangrijk vinden dat deze studenten gecompenseerd worden, dan moeten we samen met het college van bestuur nadenken over oplossingen.”

Studentenpartij DOPE sluit zich hierbij aan. “De Universiteit Maastricht zou creatief moeten omgaan met de nationale wettelijke ontwikkelingen”, menen voorzitter Kevin Hol en U-raadslid David Schmidt. Het college van bestuur zou volgens hen – en daarmee delen ze de mening van Kamerlid Lucas –  moeten kijken of er een regeling mogelijk is waardoor studenten die een bestuursfunctie op zich nemen en níet staan ingeschreven, worden gecompenseerd uit het profileringsfonds.

 

 

  

 

 

Wendy Degens en Cleo Freriks

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)