Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Steeds meer managers aan universiteiten

De overhead van universiteiten is geen 25 procent, maar 31 procent. De afgelopen jaren zijn er meer pr-medewerkers en managers bijgekomen dan wetenschappers en docenten.

Dat stelt de actiegroep Promovendus.org op basis van cijfers over het personeel van Nederlandse universiteiten. Het aantal pr-medewerkers nam sinds 2005 met 34 procent toe en het aantal managers met 21 procent.

Het wetenschappelijk personeel groeide beduidend minder snel. Het aantal hoogleraren steeg met slechts 16,5 procent en het aantal promovendi met 11 procent. Allemaal uitgedrukt in fulltimebanen.

Aan de UM herkent het hoofd marketing en communicatie, Jeanine Gregersen, het beeld van een uitdijend pr-apparaat niet: “Wanneer het om de traditionele communicatiefunctie gaat, dus woordvoering, pers en publieksvoorlichting of huisstijl, is de formatieomvang nauwelijks structureel gegroeid. En voor de studentenwerving, vooral die in het buitenland, zijn centraal vier fte aangesteld die inmiddels weer zijn teruggebracht tot twee.” Over de faculteiten heeft Gregersen geen cijfers: daar werken ook communicatiemedewerkers maar nauwelijks in de persvoorlichting, wel in de werving, zegt ze.

Promovendus.org verspreidt de cijfers uit protest tegen het plan om promovendi niet langer als werknemers te beschouwen maar als studenten. Universiteiten zouden hun dan alleen een beurs verschuldigd zijn, en sparen er allerlei werkgeverslasten waaronder pensioenpremies mee uit.

Promovendi zijn daar niet blij mee en voeren, gesteund door vakbond AbvaKabo, al jaren juridische gevechten tegen het bursalenstelsel. In plaats van te bezuinigen op de jongste generatie wetenschappers doen de universiteiten er volgens de actiegroep beter aan om te snijden in het aantal managers en pr-medewerkers.

Universiteitenvereniging VSNU is niet onder de indruk van de kritiek. Ze verwijst naar accountantsbureau Berenschot, dat in 2007 het percentage van 25 procent overhead vaststelde. De promovendi hanteren niet dezelfde definitie van overhead als Berenschot, stelt de VSNU.

Daardoor heeft hun berekening minder zeggingskracht dan die van Berenschot. “Zo’n complex onderzoek is niet in een namiddag op een zolderkamer na te bootsen”, aldus VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda.

Toch biedt het Berenschot-onderzoek zelf geen duidelijk antwoord op de vraag welke functies wel en welke niet tot de overhead gerekend moeten worden “Voor deze functies hebben VSNU en de HBO-Raad een aanname gedaan, op basis van enkele interviews en beschikbaar onderzoeksmateriaal”, meldde Berenschot in haar rapport. “Wij hebben de juistheid van de aannamen niet onderzocht. De aannamen lijken ons echter plausibel.”

Staatssecretaris Zijlstra volgt de opvatting van Berenschot. Maar in de Tweede Kamer leeft “een nadrukkelijke wens om ook andere perspectieven op overhead te verkennen”, constateert de bewindsman. Daarom maakt hij maximaal 50 duizend euro vrij op de begroting voor een onderzoek naar de hoogte van de overheadkosten en de definitie van ‘overhead’.

 

 

HOP, Wammes Bos

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)