Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Ophef rond onderzoek naar medische declaraties

Onder medisch specialisten is met verontwaardiging gereageerd op de conclusies van Maastrichts promotieonderzoek, dat aantoont dat de beroepsgroep van 2006 tot 2008 een miljard te veel heeft gedeclareerd. Zorgverzekeraar CZ, die het onderzoek financiert, heeft klachten ontvangen en de promovenda, tevens CZ-medewerker, vindt uiterst onvriendelijke e-mails in haar inbox.

Econome Fleur Hasaart promoveerde afgelopen vrijdag op een onderzoek naar het declaratiegedrag van medisch specialisten. Sinds 2005 gebeurt dit via zogenoemde diagnose-behandel-combinaties (DBC’s). Hierbij declareren artsen niet langer elke afzonderlijke handeling maar het hele pakket van verrichtingen die bij een aandoening horen, van het eerste onderzoek tot de nazorg.

Hasaart ontdekte dat dit stelsel onwenselijk strategisch gedrag in de hand werkt: artsen kiezen bewust voor een zwaardere behandeling omdat die meer geld oplevert. Ze noemt het geen fraude of misbruik “omdat de medische handelingen wel zijn uitgevoerd”. Bovendien heerste er onder specialisten veel onduidelijkheid rond het nieuwe ingewikkelde systeem.

Het onderzoek is gebaseerd op gegevens van CZ, waar de onderzoekster zelf werkt. De academische onafhankelijkheid is hier niet in het geding, meent ze. “Ik heb nooit enige druk ervaren van mijn werkgever om het onderzoek een bepaalde richting uit te sturen. Ik ben juist dankbaar dat de verzekeraar zijn gegevens ter beschikking stelde. Eerder had ik al aangeklopt bij de Nederlandse Zorgautoriteit maar die kon toen nog geen data voor zo’n onderzoek voorleggen. Bovendien heb ik de studie, ook het onderwerp van mijn scriptie, zelf bedacht. Wel heb ik als werknemer bewust niet gekozen voor de afdeling zorginkoop vanwege de contacten die je dan hebt met ziekenhuizen.”

Promotor Hans Maarse begrijpt alle opwinding niet. “Ik snap dat het om gevoelige materie gaat maar zo spectaculair zijn de gegevens niet. Het verschijnsel overdeclaratie is in de literatuur al lang en breed bekend. Ik betreur wel dat nu vooral de medisch specialisten in een negatief daglicht staan, terwijl die zich meer dan eens moeten voegen naar het beleid van het ziekenhuis. Ik ken instellingen die roepen: ‘Volgend jaar 15 procent meer productie draaien graag!’ Wie dit ontkent, heeft boter op zijn hoofd.”

De Orde van Medische Specialisten laat op haar website weten dat ze het onderzoek van Hasaart “belangrijk en zeer nuttig” vindt. De orde benadrukt wel dat er geen sprake is van kwade trouw. Van de zorgverzekeraars heeft de orde niet vernomen dat “er massaal foutief wordt geregistreerd en gedeclareerd”.

De verklaring heeft afzonderlijke specialisten er niet van weerhouden om op eigen houtje verhaal te halen. Sommigen beschuldigen de zorgverzekeraar van smaad en eisen openbare excuses. En Hasaart heeft ‘hatemail’ ontvangen waarin ze is vergeleken met Diederik Stapel.

Hasaart: “Het doet me niet zo veel. De onderzoeksresultaten spreken voor zich.”

 

Maurice Timmermans

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)