Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Raad van State: vooral bètastudenten zijn de klos

Studenten die een meerjarige masteropleiding volgen worden volgens de Raad van State harder getroffen door het wegvallen van de basisbeurs. Voor hen zijn de inkomenseffecten onevenredig zwaar.

In zijn advies waarschuwt de Raad van State dat de financiële toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor sommige groepen studenten in het geding is. Met name voor masterstudenten in exacte studies kan de opeenstapeling van maatregelen negatief uitpakken.

Studenten mogen van staatssecretaris Zijlstra vanaf volgend collegejaar minder lang gebruik maken van hun ov-kaart en hebben niet meer zo snel recht op een aanvullende beurs. Voor het bepalen van de hoogte daarvan wordt niet langer rekening gehouden met minderjarige broertjes of zusjes in het gezin of met de studieschuld van ouders. Een student met onvindbare of weigerachtige ouders verliest de aanvullende beurs helemaal. De Raad vraagt de staatssecretaris om cumulatieve effecten “weg te nemen of te compenseren”.

Maar volgens Zijlstra valt het wel mee met de aantallen studenten die door meerdere maatregelen tegelijk getroffen worden. In totaal zullen zo’n zeshonderd studenten aan een meerjarige masteropleiding minder of geen aanvullende beurs meer krijgen. Van het ingeperkte reisrecht hebben zij in principe geen last, schrijft Zijlstra, tenzij ze te lang studeren.

De Raad van State had ook kritiek op het aanpassen van de fiscale aftrekregels voor studiekosten. De wijzigingen moeten voorkomen dat masterstudenten te veel studiekosten kunnen aftrekken en zo alsnog een deel van hun basisbeurs ‘terugverdienen’. Maar ook mensen die zich op latere leeftijd laten bijscholen ondervinden er negatieve gevolgen van, schrijft de Raad. Die kunnen de kosten van bijvoorbeeld een laptop niet meer aftrekken.

Zijlstra heeft liever dat voor iedereen dezelfde regels gelden. Hij vindt niet dat mensen worden beperkt in hun studiemogelijkheden. Noodzakelijke en verplichte kosten worden immers nog steeds gedekt en die laptop zouden ze waarschijnlijk toch wel hebben aangeschaft, redeneert hij.

 

HOP, Marijke de Vries

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)