Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Studenten willen enquete naar studiedruk UCM

Studentraadsleden van de faculteit Humanities and Sciences pleiten voor een gedegen onderzoek naar studiedruk en stress onder studenten van het University College. Decaan Harm Hospers verwijst naar de maatregelen die het bestuur al heeft genomen.

 

Maurice Timmermans

UCM’ers zijn zeer tevreden over hun opleiding maar ervaren ook de meeste studiestress, zo bleek een paar weken terug uit een onderzoek van Observant. Dat wordt bevestigd door klachten van eerste- en tweedejaars, zegt Dope-raadslid en UCM-student Anne-Sophie van Sloet van Oldruitenborgh. “De studiedruk is hoog. Elke periode kent twee blokken én een skill. Voor sommige blokken moet je zo’n 150 pagina’s in drie dagen lezen, echt veel meer dan bij psychologie waar ik een keuzevak heb gedaan. We willen dat het faculteitsbestuur het probleem in kaart brengt.”

Decaan Hospers wil eerst het effect afwachten van de reeds genomen maatregelen. “Ik ga geen tien dingen tegelijk doen. Vanaf september hebben we al de blokperioden verkort van acht naar zeven weken, wat vier weken per jaar scheelt. Ook de staf krijgt zo meer tijd om toetsen na te kijken, et cetera. Bovendien gaan we een studieadviseur werven. Die krijgt de opdracht om eerstejaars in de gaten te houden die moeite hebben om te aarden of tegen praktische problemen aanlopen. Al met al heb ik weinig aanwijzingen dat veel UCM-studenten het hoofd niet boven water kunnen houden.”

De studentenpartijen Dope en Novum hebben recent, ook naar aanleiding van stressklachten, een enquête verspreid onder 165 UCM’ers over de wenselijkheid van een buddysysteem voor eerstejaars en exchangestudenten. Deze begeleiding door ouderejaars lijkt 82 procent van de ondervraagden een goed idee; 78 procent van hen had zelf ook wel een buddy gewild.

“We zouden het ook een goed idee vinden als eerstejaars alleen begeleid worden door interne staf”, zegt Van Sloet van Oldruitenborgh. Ze doelt op de zogeheten academic advisors die UCM-studenten adviseren over de studiekeuzes die ze maken. “De advisors die bij andere faculteiten werken, snappen niet altijd hoe het onderwijssysteem bij het UCM werkt. Je kunt bijvoorbeeld niet elk vak op elk moment volgen. Daardoor krijgen studenten soms adviezen die niet uitvoerbaar zijn.”

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)