Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

“Wat moet een jurist kunnen?”

Werkstukken gebundeld in Vijf Kopstukken

MAASTRICHT. Eerstejaars rechtenstudent en dan al een publicatie in een bundel. Het gebeurde Bo Berkman, Daaf van Bilsen, Carly Bollen, Dewi Delboeuf en Avital Smeets. Zij schreven vorig academisch jaar, net als 170 andere studiegenoten, in het kader van het vaardighedenonderwijs een opstel over een wetsartikel.

Het resultaat was de moeite waard en verkreeg een plaatsje in Vijf Kopstukken, een boekwerk speciaal voor deze gelegenheid gepubliceerd. Universitair hoofddocent en practicumcoördinator Fokke Fernhout nam het initiatief. “Wat moet een jurist kunnen? Hij moet in staat zijn om relevante feiten uit een zaak te halen, om rechtsregels toe te passen, om het als een coherent geheel op te schrijven. En dat leren ze in dit practicum.”
Studenten zijn vrij om een wetsartikel te kiezen, met uitzondering van het jaar daarvoor gebruikte onderwerpen. Docenten gaven de tip om het wetboek open te slaan en een artikel te prikken. Dat advies volgde Bo Berkman op. Hij koos voor het Wetboek van Strafrecht. Het probleem waar hij zich over boog: in hoeverre geldt de professionele geheimhoudingsplicht (zoals voor advocaten en artsen) ook voor geestelijken? Vallen zij onder het artikel en waar ligt dan de grens van die geheimhoudingsplicht? De andere vier studenten geven een kritische beschouwing op misleidende reclame, het schriftelijkheidsvereiste bij het concurrentiebeding, arbeidsparticipatie van personen met een beperking en de rechtseenheid (rechtspraak op één lijn) in het bestuursrecht.
Alle opstellen zijn op dezelfde manier ingericht: van wetsgeschiedenis, relevante literatuur en jurisprudentie tot hoe het artikel in de praktijk uitpakt, wat het recht in andere landen hierover zegt, en of er kritiek is en voorstellen voor verbetering.
Een tip van Berkman voor de nieuwe lichting: “Het is een kwestie van doen. Begin op tijd, houd het goed bij. En zeker, niet alle onderdelen zijn even gemakkelijk. Persoonlijk vond ik het rechtsvergelijkingsgedeelte het moeilijkste.”
Met het werkstuk kunnen studenten volgens Fernhout niet alleen laten zien dat zij alle vaardigheden beheersen, maar het bereidt hen ook voor op het schrijven van het verplichte bachelor essay.

Vijf Kopstukken, te koop in boekhandel de Tribune en via de website van Uitgeverij Gianni. € 9,50

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)