Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

“Geloofsovertuiging Van Schayck geen invloed op wetenschappelijk werk”

College van bestuur kondigt universitair debat aan

MAASTRICHT. Er komt op korte termijn een universitair debat in de aula over de verhouding tussen geloof en wetenschap. Het college van bestuur zal dat samen met Observant organiseren. Prof. Onno van Schayck zal eraan deelnemen.

Dat is de uitkomst van gesprekken die het college gevoerd heeft met de redactie van Observant en met name ook met Onno van Schayck. Uitlatingen van deze laatste in een recent video-interview op een christelijke website vormen de aanleiding daartoe. Van Schayck zei daarin dat hij ooit een been zag aangroeien in het kader van een gebedsgenezing. Op die site werd hij uitdrukkelijk aangekondigd als Maastrichts hoogleraar, als lid van de gezondheidsraad en als directeur van onderzoeksinstituut Caphri. Van Schayck heeft na de publicatie in Observant 20 een e-mail naar alle Caphri-medewerkers gestuurd waarin hij zijn excuses aanbiedt voor het feit dat het instituut door zijn toedoen geassocieerd is geraakt met zijn geloofsopvattingen. Letterlijk schreef hij: “Ik heb in dit interview eerlijk antwoord gegeven op persoonlijke vragen. Ik kan me voorstellen dat je het vervelend vindt dat dit persoonlijke verhaal van mij geassocieerd wordt met Caphri. Dat vind ik zelf ook ongelukkig en het spijt me oprecht dat dit gebeurd is.”

Van zijn uitlatingen zelf heeft Van Schayck geen afstand genomen. Het college van bestuur laat zich op zijn beurt over de inhoud daarvan niet uit. Wel spreekt het in een verklaring mede namens het MUMC-bestuur “het volste vertrouwen uit dat de persoonlijke geloofsovertuiging van prof. Onno van Schayck geen invloed heeft op de invulling en de kwaliteit van zijn wetenschappelijke activiteiten.” Dat zijn uitspraken zijn gedaan “op basis van zijn persoonlijke geloofsbeleving” wordt door het college en het MUMC-bestuur “gerespecteerd”.

Ook FHML-decaan prof. Albert Scherpbier vindt het vooral Van Schaycks eigen zaak: “Ik vind dat geloof en of overtuiging een privézaak is”, mailt hij. “Ik vind privé ook heilig en beschermd in een vrij land als Nederland. Ieder moet voor zich uitmaken of hij/zij privézaken bespreekbaar maakt.”

Observant vroeg deze week per e-mail een aantal UM’ers naar hun visie op de zaak. Behalve Scherpbier reageerde alleen filosoof prof. Tsjalling Swierstra (cultuur- en maatschappijwetenschappen). Hij is benieuwd naar het aangekondigde interview met Van Schayck na carnaval, laat hij weten, omdat hij graag antwoorden wil zien op een aantal vragen. Een belangrijk punt daarbij: “Wat ik aan de huidige situatie onbevredigend vind is dat Van Schayck een lekenpubliek heeft verteld dat het wetenschappelijk bewezen is dat dit wonder heeft plaats gevonden - hij sprak daar uitdrukkelijk als wetenschapper, niet als privépersoon, en heeft zijn wetenschappelijke gezag hieraan verbonden -, terwijl er vooralsnog geen kritische toetsing heeft kunnen plaats vinden door de wetenschappelijke gemeenschap van het onderliggende bewijsmateriaal. En dat lijkt mij toch het uiteindelijke criterium voor wat kan gelden als 'onomstotelijk' en wetenschappelijk bewezen'. Ik hoop dus dat hij dit materiaal spoedig terugvindt en openbaar maakt.”

 

Wammes Bos

 

 

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)