Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Entries for 'klachten'

Hup, naar het corona-loket

NEDERLAND. De coronacrisis in het hoger onderwijs levert een wildgroei aan nieuwe meldpunten op. Honderden studenten hebben al van zich laten horen, maar ook medewerkers melden zich bij het corona-loket.
“We zeggen hier wel je en jij tegen elkaar, maar de relatie tussen promotor en promovendus is heel hiërarchisch”

“We zeggen hier wel je en jij tegen elkaar, maar de relatie tussen promotor en promovendus is heel hiërarchisch”

Het gros van de vijftig zaken die sinds februari 2019 op het bord van ombudsman Anna Soedira belandden, betreft conflicten tussen medewerkers en hun baas. En dan vooral tussen promovendi en hun promotor. Sommige zaken lopen nog, andere zijn opgelost, soms voor iedereen positief, soms niet.
“Wat is in hemelsnaam een Brexit?”

“Wat is in hemelsnaam een Brexit?”

In 2015 brak de hel los toen prof. Jaap Bos het tentamen van het eerstejaars vak Finance had omgegooid. Bos is zelfs een paar weken niet op de faculteit geweest om agressieve studenten te ontlopen. Zo hoog lopen de gemoederen niet altijd op, maar het klagen lijkt de SBE-student wel in het bloed te zitten. In de jongste editie van het Finance-tentam...
Dreigmail voor docent na onvoldoende

Dreigmail voor docent na onvoldoende

MAASTRICHT. Studenten die en groupe verhaal kwamen halen, ouders die zich roerden en de decaan belden, dreigmailtjes en veel onaangenaam rumoer op Facebook. Het overkwam prof. Jaap Bos de afgelopen twee jaar. Om precies te zijn nadat hij zijn tentamen van het eerstejaars vak Finance had aangepast en 400 studenten zakten.
“De faculteit doet niet meer met tien klachten dan met één”

“De faculteit doet niet meer met tien klachten dan met één”

De een moppert alleen onder vrienden (of op Facebook), de ander doet zijn beklag bij de docent – antwoordsleutel in de aanslag. Soms om zelf een hoger punt binnen te halen, soms om het onderwijs te verbeteren. Hoe dan ook, klagen hoort er bij voor de meeste studenten. Observant vroeg 25 studenten naar hun ervaringen. Hier enkele reacties.

ISO lanceert nieuwe website voor student met klacht

NEDERLAND. Studenten ervaren het soms als een waar doolhof: de weg naar de juiste instantie voor hun klachten. Daarom introduceren het ISO en het Landelijk Studenten Rechtsbureau vandaag een speciale website.