Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Entries for 'psychotherapie'

Over de bijwerkingen van psychotherapie

Over de bijwerkingen van psychotherapie

Psychotherapeuten hebben nauwelijks oog voor de mislukkingen, de tegenvallers, de flaters, kortom, voor alles wat misgaat tijdens een behandeling. Gebeurt dat dan? Zeker, sommige patiënten voelen zich na de therapie beroerder dan ervoor. Daarover schrijven Maastrichtse onderzoekers in de komende editie van vakblad De Psycholoog.
Over de kunst van ‘cognities uitdagen’

Over de kunst van ‘cognities uitdagen’

Voor de zomer verscheen een opmerkelijk artikel in Psychological Bulletin, het huisblad van de American Psychological Association. Cognitieve gedragstherapie zou nog maar half zo effectief zijn bij de behandeling van depressie dan in de jaren tachtig. “De eerste trials werden gedaan met excellent opgeleide therapeuten, nu passe...
Een psychopaat in therapie

Een psychopaat in therapie

Dat psychopaten alleen maar sluwer en gevaarlijker worden na therapie klopt niet, beweert promovendus Farid Chakhssi. Hij maakte voor het eerst een gevalsstudie van een psychopaat.
“Onze behandelingen zijn niet goed genoeg”

“Onze behandelingen zijn niet goed genoeg”

Wie in een depressie belandt, krijgt psychotherapie of antidepressiva, maar wat werkt voor wie? En waarom valt bijna iedereen vroeg of laat terug? Dat waren twee vragen die steeds terugkeerden op het UM-depressiecongres, afgelopen dinsdag in de Maastricht School of Management.
Borderline in 19e-eeuws Maastricht

Borderline in 19e-eeuws Maastricht

Een paar jaar terug bleken borderline-patiënten er zeer bij gebaat, vorig jaar gold hetzelfde voor psychopaten en nu ook voor patiënten met uiteenlopende persoonlijkheidsstoornissen. Schematherapie is in opkomst. Maar wat is het eigenlijk? Studium Generale wijdt er een Kenniscafé aan.

Effectieve behandeling voor psychopaten

TBS-patiënten met persoonlijkheidsstoornissen zijn gebaat bij schematherapie. Deze intensieve vorm van psychotherapie lijkt zelfs te werken bij psychopaten, al raken ze hun stoornis nooit helemaal kwijt. Dit zijn de voorlopige resultaten van Maastrichts onderzoek in acht TBS-klinieken.

Constant een straaljager in je hoofd

Onderzoekers van Maastricht, Leuven, Bristol en Cambridge hebben ontdekt dat cognitieve gedragstherapie een effectieve behandeling is tegen oorsuizen. In medisch vaktijdschrift The Lancet pleitten ze ervoor dat deze aanpak als standaardbehandeling wordt erkend. Alleen, in Nederland geldt oorsuizen niet als een ziekte.