Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Entries for 'wolters'

Onderzoeksvee

Onderzoeksvee

“Máák nou ’s wat van die promotiestress”, zei de hiphopper. “Neem tien woorden, zet ze in een zin, verpak die met klankrijm en klaar is je rap. Ik help je later met de muziek.” Hij stimuleerde wel vaker mensen om hun zegje te doen in deze vorm en liet me iets horen van een jonge crimineel. Deze laagopgele...

Mompelende woordjes

Woordenmoord. Da’s wetenschappelijk schrijven. Voor ieder woord dat mijn proefschrift wél haalt, sneuvelen er makkelijk honderd. Ooit stonden ze in slagorde op papier, maar uiteindelijk bleken ze te zwak, te saai, of juist te origineel of te mooi voor een publicatie. Uit eigen beweging of na aandringen van meelezers, maakte ik ze een k...

Het begon zo goed

Het begon zo goed - da´s wat ik promovendi al vaak heb horen verzuchten. Het is ook de titel van het schilderij waarvan hiernaast een fragment is afgebeeld. Jenneke van der Weijden maakte het. De vrouwenfiguur is een toneelspeelster die lijkt te betreuren dat haar optreden totaal anders liep dan gehoopt. Weg glansrol. Illusieloos zit ze in de...