Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Entries for 'digitaal toetsen'

Zijn fysieke tentamens echt niet mogelijk?

NEDERLAND. Er kleven veel privacy-bezwaren aan online tentaminering in het hoger onderwijs. Maar is het wel nodig dat alle tentamens tot juni online worden afgenomen? Op veel middelbare scholen gingen de schoolexamens wél ‘fysiek’ door, tot veler tevredenheid.