'Had het CDA die langstudeerdersboete maar eerder afgeschoten'

23-08-2012

Sociaal leenstelsel? Ja. Langstudeerboete? Nee. Zo luidden de VVD-antwoorden tijdens het politiek debat van het Infofestival, afgelopen middag op de Maastrichtse Markt. Ook de PvdA liet bij monde van  Manon Fokke (de Maastrichtse fractievoorzitter, kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen en griffier van de universiteitsraad) weten tegen de langstudeerboete te zijn en voor een sociaal leenstelsel. Alleen het CDA - er namen behalve een student en de Maastrichtse collegevoorzitter Martin Paul drie politieke partijen deel aan het debat -  liet een ander geluid horen: wel tegen de boete, maar ook tegen een sociaal leenstelsel. "We willen niet dat de student per definitie schulden maakt." 

Het gezwalk van het CDA, toch de bedenker van de gewraakte langstudeersboete, kwam de christendemocraten op een sneer van Fokke te staan: "Het was handig geweest als het CDA eerder met dit voorstel was gekomen, dan was de zaak nu opgelost."

Over de stelling 'Studeren heeft prioriteit, word geen lid van een vereniging' waren de panelleden het snel eens. Het is niet of/of, het is en/en, klonk het links en rechts. Goede studieresultaten en actief betrokken bij de universiteit en verenigingen gaan heel goed samen, betoogde Martin Paul. Dat is geen tegenstelling. "De UM heeft een hoog rendement en veel actieve studenten. Kijk maar om u heen. Bovendien helpt zo'n combinatie bij het vinden van een baan", wist hij uit eigen ervaring.

'Had het CDA die langstudeerdersboete maar eerder afgeschoten'
Publiek volgt het debat
In het midden collegevoorzitter Martin Paul, rechts Manon Fokke van de PvdA