Ingrijpen op het moment dat het smeult

Symposium over preventie van stress en burnout

11-10-2012

Wie werk en zorg moeilijk kan combineren, zou een KIK-training moeten volgen om stress of burnoutklachten te voorkomen. De training bestaat uit slechts drie bijeenkomsten maar werpt drie jaar later nog steeds zijn vruchten af. Dat blijkt uit een evaluatie van student Vera Niessen, zoals beschreven in haar scriptie. De resultaten waren de aanleiding voor het symposium Het Smeul-moment.

Het komt niet vaak voor dat een scriptie uitmondt in een symposium. “Erg leuk vind ik dat”, zegt Vera Niessen, masterstudent aan de faculteit Health, Medicine and Life sciences, die overigens geen lezing houdt. “Ik heb ook begrepen dat er vervolgonderzoek komt. Wie dat gaat doen, is nog niet duidelijk.”

De KIK-training - verwijzend naar een ‘kick’ - is in 2007 ontwikkeld door alumna  en stressconsultant Marjolein Braeken. De training probeert mensen te behoeden voor stress en een burnout door ze inzicht te geven in hun situatie en de manier waarop ze ermee omgaan. Met als doel dat ze hun gedrag dan wel hun omstandigheden aanpassen. Uit een eerste evaluatie in 2008, door de UM-onderzoekers Inge Houkes en de Rijk, bleken mensen zich drie maanden later een stuk bewuster van hun situatie en hun eigen rol daarin. De tweede meting na drie jaar, afgelopen zomer afgerond door Niessen, toonde dat deelnemers hun leven anders hadden ingericht.

De deelnemersgroep bestond uit tien vrouwen die werken in het voortgezet onderwijs. Ze waren ooit geselecteerd omdat ze zich in de gevarenzone bevonden: stressklachten als gevolg van werk en zorg (voor kinderen en/of behoeftige ouders). Ze kwamen drie keer bijeen in drie maanden en deden onder meer een stressmeting, maakten prioriteiten, bedachten welke mensen in hun omgeving energie kosten en opleveren, en stelden veranderplannen op.

Uit de interviews die Niessen hield, bleek dat de deelnemers zich na drie jaar nog steeds bewust waren van de verworvenheden van toen. “Maar ook hadden sommige vrouwen inmiddels hun leven anders  ingericht. De een was van functie veranderd, een ander werkte nog maar op één werkplek in plaats van twee, omdat dat minder stress gaf. Anderen hadden thuis veranderingen doorgevoerd, in de taakverdeling of bij het inschakelen van derden (buurvrouw).”

The proof of the pudding is in the eating: slechts een van de tien deelnemers is ondanks de preventieve training een tijd uit het werkproces geweest, zegt Niessen. “Wel zijn we ons ervan bewust dat het om een kleine groep gaat. Ook weet je nooit zeker in hoeverre de gunstige resultaten het gevolg zijn van andere levensomstandigheden. Kinderen die ouder worden, hulpbehoevende oma die overlijdt. In het vervolgonderzoek zullen meer proefpersonen meedoen, ook mannen, en vinden meer sessies plaats.”