“Het tentamen ongeldig verklaren is geen optie”

30-01-2013

SBE-studenten die zich onrechtvaardig behandeld voelen, een examencommissie die met de handen in het haar zit en een docent die gegeneerd terugkijkt op een uitglijder: wat te doen als zo’n 30 van de 210 studenten ten onrechte de goede antwoorden vóór de toets blijkt te hebben ingezien? Het is niet voor het eerst dat er reuring ontstaat rond een examen, beweren studenten. Tot nog toe hebben er drie een officiële klacht ingediend.

Maandag 2 januari. Het nieuwe jaar is nog maar twee dagen oud als menig eerstejaars student van de School of Business and Economics met zijn neus in de boeken zit want het hertentamen statistiek op 11 januari werpt zijn schaduw vooruit. Quantitive Methodes (QM1), zoals het blok heet, geldt als een struikelvak waar menig student meermaals zijn tanden op stuk bijt. En dat kan beroerd aflopen want wie beide wiskundevakken - QM1 of de verdieping QM2 - niet haalt, kan rekenen op een negatief studieadvies. In de loop van de bewuste maandag zien sommigen een document op Eleum verschijnen, al of niet via de Blackboard-app die meteen een seintje geeft. Wat blijkt: het bevat de antwoorden van het aanstaande hertentamen! 

De gerenommeerde docent Dirk Tempelaar, nota bene de winnaar van de UM-onderwijsprijs (in 2010) voor zijn bijdragen aan het statistiekonderwijs, wilde een verbeterde antwoordsleutel van een proefexamen plaatsen maar vergiste zich. “Een te grote betrokkenheid bij je studenten” wordt op die manier afgestraft, mailt de docent vanuit Hong Kong. Een half uur na plaatsing vraagt een student per mail of dit de bedoeling is en Tempelaar schrapt ogenblikkelijk de antwoorden. De student die aan de bel trok, doet niet mee aan het hertentamen en de docent hoopt dat van de herkansers niemand de antwoorden heeft gezien.

Waarom geen nieuwe toets samengesteld? “Dat kost veel tijd. Daar is steeds een clubje mensen bij betrokken, die daar een week of vier mee bezig zijn, met allerlei checks die tijdrovend zijn. Natuurlijk kan er altijd een noodprocedure worden ingezet, maar ik schatte in dat we daar meer risico mee zouden lopen dan met het scenario waarvan ik uitging: door vroege signalering geen of beperkte schade.”

Dat blijkt een te optimistische beoordeling. Al snel gonst het onder studenten van de geruchten. De multiple choice-antwoorden gaan van hand tot hand en worden uit het hoofd geleerd. De cijfers zijn inmiddels bekend: van de 210 herkansers hebben 47 studenten een 10 en acht een 9 of hoger. Tempelaar vermoedt dat zo'n dertig studenten ten onrechte hebben geprofiteerd van de gelegenheid; 75 zijn er gezakt.

Correctie

Drie studenten hebben tot nog toe geklaagd over de ongelijke strijd die het tentamen is geworden. Het aantal klagers kan oplopen aangezien de bezwaartermijn zes weken bedraagt en dus loopt tot eind februari. De examencommissie overweegt om iedereen die dat wil, in april een extra herkansing aan te bieden. “Dus niet alleen de klagers met wie je normaal gesproken zaken doet, maar iedereen”, zegt Ad van Iterson, voorzitter van de examencommissie. “Dat doet in ieder geval recht aan degenen die niet beschikten over de antwoorden en zich onrechtvaardig behandeld voelen. Maar goed, een bevredigende oplossing is er niet. De extra kans levert wellicht scheve ogen op van de have-nots die de toets op eigen kracht hebben gehaald. De 36 studenten die niet kwamen opdagen, de ‘no grades’, mogen niet meedoen.

Het tentamen ongeldig verklaren is geen optie. “Daarmee straf je de integere studenten, en wel vanwege een vergissing van de docent. Aan de andere kant lopen er nu studenten rond met een te hoog cijfer, dat dus geen adequate afspiegeling is van hun kennis. Niets aan te doen. Deze studenten komen zichzelf tegen als het vervolgblok QM2 zich aandient. Ik beschouw dat dan maar als een soort natuurlijke correctie op de huidige uitslag.”

Fraude

De studentleden van de faculteitsraad zijn boos, zoals ook vorige week in de vergadering bleek. Het gaat te vaak mis, zegt Novum-lid Mira Nagy, tweedejaars student International Economics. Het faculteitsbestuur laat weten dat missers onvermijdelijk zijn op de kleine vierhonderd verschillende examens en 33 duizend individuele uitslagen, die elk jaar de revue passeren. De studenten ergeren zich vooral aan de grootschalige drama’s, die volgens hen met zekere regelmaat optreden.

Ook vorig academisch jaar. Het betrof de toets van een marketingvak, ontzettend moeilijk, slechts weinig studenten slagen. Tweehonderd studenten dienden gezamenlijk een klacht in, het tentamen sloot volgens hen niet aan op de stof. De vakgroepvoorzitter had begrip voor de kritiek en paste de norm stevig aan, tot ongenoegen van de blokcoördinator, die de norm gedeeltelijk weer verlaagde. Hoe dan ook, het eindcijfer van de studenten stond veel te laat vast. Eén student was naar verluidt uit de Verenigde Staten afgereisd voor het herexamen om hier te horen dat hij de toets toch had gehaald. "We hebben vijf beroepszaken aan onze broek gehad die we allemaal hebben verloren", zegt Van Iterson. “We moesten een schikking treffen met de studenten, of in dit geval met de advocaten van sommige studenten.”

Wat ook weleens voorkomt, zegt Nagy, is dat blokcoördinatoren tijdens het examen de juiste antwoorden al op Eleum zetten. “Doorgaans doen ze dat direct erna zodat studenten meteen hun antwoorden kunnen controleren. Prima, maar niet eerder. Ik heb gehoord van voorvallen waarbij studenten tijdens het  examen met hun telefoon, verborgen in een sok, naar de wc gaan om Eleum te checken.”