Hoogleraar zag been aangroeien na gebed

01-02-2013

MAASTRICHT. Prof. Onno van Schayck, directeur van het onderzoeksinstituut Caphri en hoogleraar preventieve geneeskunde, heeft bij iemand een “been zien aangroeien” nadat daarvoor gebeden was. Dat vertelt hij in een recent interview op een christelijke website. Volgens hem zijn er röntgenfoto's gemaakt die de beenverlenging “onomstotelijk” staven. Van Schayck zegt dat hij hier “God direct heeft zien optreden”.

Van Schayck vertelt het verhaal over de succesvolle gebedsgenezing in een video op de site Geloof & Wetenschap van ForumC, een organisatie van christelijk-gereformeerde snit, die deze opnames samen met de EO heeft laten maken. Het gefilmde interview staat nu twee maanden online, sinds eind november 2012. Letterlijk zegt de (als zodanig aangekondigde) Caphri-directeur en lid van de gezondheidsraad: “Er zijn momenten geweest waarbij ik God heb zien optreden, heel dichtbij, iemand die een beentekort had, waarvoor gebeden werd, en dat ik het been zag aangroeien. Ik dacht (…) kan dit? Ja, ik denk dat het kan, omdat ik denk dat God niet afhankelijk is van het natuurlijke, wel denk ik dat je daar voorzichtig mee moet zijn, (…) dat je moet toetsen of het klopt, en niet zomaar wat moet aannemen (…). Haast een wetenschappelijk principe, dat je moet kijken, en echt onomstotelijk moet kijken of het klopt, en in dit geval was het ook onomstotelijk, en kon je ook aan de hand van röntgenfoto’s onomstotelijk aannemen dat er inderdaad een groei had plaatsgevonden die onverklaarbaar was.”  

Gevraagd om een reactie liet Van Schayck afgelopen weekend per e-mail weten dat hij vanwege naderende deadlines weinig tijd had, maar dat zijn ervaring van meer dan vijfentwintig jaar geleden dateert en dat hij in zijn archief op zoek zal gaan naar informatie over de betreffende patiënt en de röntgenfoto’s. Bij het ter perse gaan van Observant had hij die nog niet gevonden. Wel zegde hij een interview toe voor half februari.

De kwestie vertoont enige gelijkenis met de affaire rond Edward Dompeling, kinderlongarts en eveneens lid van de wetenschappelijke staf van Caphri. Van Schayck en Dompeling kennen elkaar goed, ze waren jarenlang lid van hetzelfde kerkgenootschap. Dompeling had eind 2010 tijdens een evangelisatiereis naar Birma actief deelgenomen aan een sessie waarbij blinde kinderen na gebed ziende zouden zijn geworden. De claim bleek later aantoonbaar onjuist, de zaak haalde de landelijke media maar zowel Van Schayck, hoogste baas van Dompeling, als UM-rector Mols betitelde de reis als privéaangelegenheid. Toch vond Van Schayck dat Dompeling de media te woord moest staan, iets waar deze in toestemde maar waar hij door toenmalig rector Mols weer vanaf werd gebracht. Ook de artsenorganisatie KNMG liet weten dat een arts die in verband wordt gebracht met gebedsgenezing, daarover tekst en uitleg dient te geven.

Van Schayck maakt in het interview duidelijk dat hij begrijpt hoe gevoelig dit soort zaken liggen. Hij zegt “moeite te hebben om het te vertellen omdat ik denk (…) dat het heel makkelijk een leven op zichzelf gaat leiden. Toch wil ik het wel doen.” Daarna volgt zijn relaas. In de loop van deze week koos hij echter gaandeweg voor een iets relativerender toon.

Gevraagd naar meer details van het ‘wonder’ - zijn uitlatingen worden voorafgegaan door het kopje ‘wonderen’ - mailt hij geen antwoorden terug maar wel: “Ik besef heel goed dat wat meer dan 25 jaar geleden voor mij een bewijs was, nu voor anderen helemaal geen wetenschappelijk bewijs hoeft te zijn.” Een soortgelijke repliek gaf Van Schayck deze week aan de kritische christelijke website Goedgelovig.nl. Die vroeg hem hoe hij stond tegenover het idee om een commissie van christen-medici in het leven te roepen die bovennatuurlijke genezingsclaims kan controleren. Van Schayck schrijft dat hij zich goed in dat voorstel kan vinden, en hij vervolgt: “In feite sluit dit erg aan bij wat ik in dit interview heb willen zeggen, (…) dat ik als persoon zelf ook behoefte aan bewijs had. Ik besef natuurlijk heel goed dat mijn verhaal geen wetenschappelijk bewijs levert aan anderen.”

In antwoord op een vraag van Goedgelovig.nl of hij meer van dit soort ervaringen heeft gehad – Van Schayck had het over “momenten” dat hij “God zag optreden” – schrijft hij dat het hierbij gebleven is.

Auteur: Wammes Bos
Categoriëen: Nieuws
Tags: Van Schayck

Reacties

Harry

Jammer dat de wetenschapper Van Schayck zo'n verhaal brengt in de context van "Geloof&wetenschap" terwijl hij zelf ook wel snapt dat er niets wetenschappelijks aan is. Niet goed voor een wetenschappelijke reputatie.

Charles Vermin

Ik ben geen wetenschapper maar gewoon een rationele hts-er maar ook gelovig. Ik ken Onno als zeer integer mens en ook ik heb wonderen zien gebeuren die wetenschappelijk misschien niet verklaart kunnen worden.

Ben

Er zijn dingen die niet meetbaar zijn en een ervan is geloof...de zekerheid van de dingen die je niet ziet....wel de vruchten zijn zichtbaar...en daaraan herkent men de boom !! Ik geloof dat wetenschap en geloof hand in hand gaan en God de Vader allom-wetende is .
Hij laat elke keer iets van zijn grootheid ontdekken, waarmee hij ons steeds verbaasd en zegend ...met en zonder bewijs geloof ik ook...stelligst.

M. Engelsman

Geloven Vermin en ben ook in goed spellen?
hts-er, verklaart, verbaast en zegent?

Wytze Bijleveld Bzn.

We zakken af naar een bananenrepubliek. Dat als je een christelijke uitspraak doet, je moet worden afgemaakt. Of dat fysiek is of "wetenschappelijk" maakt niet uit. Maar bij van Schayk gebeurde het. En toch geen kleine jongen:wat een CV!

Ik ben automatiseerder: ik bidt dagelijks voor mijn werk, vaak voor heel concrete acties. Ik geloof dag God ook in mijn vak kan helpen en leiden. Ik heb daar ook wel voorbeelden van.
Als ik die voorbeelden openbaar zou maken, betekent dat dan dat al mijn kennis over UNIX, WIndows en alle andere kennis ineens inferieur is geworden? En dat mijn baas me dan maar moet ontslaan? Of dat ik me gedwongen moet voelen het veld te ruimen onder druk van collega's? Kom nou!
plm. 30% van Nederland is christelijk. Dus ongeveer 5 a 6 miljoen mensen bidden dagelijks voor een zegen over de maaltijd. Daar geloven ze ook nog in. Ik wacht nu op de massa ontslagen in de voedingsindustrie........ :-)

Harry

Jammer dat Professor van Schayck er voor koos om zijn lier aan de wilgen te hangen en zich niet publiekelijk te verantwoorden. Natuurlijk mag een wetenschapper geloven in God, natuurlijk mag een wetenschapper ook geloven in een wonder. Als hij er echter bij zegt dat het onomstotelijk bewezen is en dat er röntgenfoto's van zijn om dat te staven, dan moet de professor leveren.

Door de ontstane tHJ9yNcommotie nu aan te wenden als reden om terug te treden laat hij zien dat hij zich niet kan verantwoorden. Professor van Schayck zet grote stappen en bevindt zich nu in een zelfgekozen slachtofferrol.

Helene Bos

In 1983 is bij mij het rechterbeen 3 1/2 a 4cm aangegroeid. Ik zat toen in een zeer drukke periode door een verhuizing, een opleiding voor een staffunctie bij een zendingsorganisatie, de zorg voor onze 4 kinderen die een flinke overgang in hun leven meemaakten. Ik had al veel weken chronisch rugpijn. Iemand kreeg een woord van kennis over mensen die rugpijn hadden. Wilden ze gebed ontvangen? Ik wilde wel. Toen ik, op de grond tegen een muur rechtop zittend, mijn benen uitstrekte was het rechterbeen zichtbaar centimeters korter. Er werd over gebeden. Mijn man stond er pal naast, en er stonden 10 a 12 mensen omheen. Onder het gebed zagen ze het been langer worden. Gejuich! Ik heb er niets van gemerkt. Maar toen ik weer ging staan was, zeg maar, mijn ''horizon'' duidelijk anders. Mijn lichaam stond anders, ik stond anders. Ik hoefde niet meer scheef te staan in mijn onderrug. En de pijn was weg. Die pijn is niet meer teruggekomen.
Er zijn geen röntgenfotos genomen, ik was niet bij de dokter geweest, ik had daar in de drukte, niet eens aan gedacht. Maar er zijn een aantal mensen die het onder hun ogen hebben zien gebeuren. Voor mij persoonlijk was het zo'n teken van Gods liefde: In die tijd waarin er veel op mijn/ons bordje lag, ook met dingen die ik zwaar vond, liet Hij even zien dat Hij voor me zorgde, en wist dat ik ook lichamelijke kracht nodig had. Die ongevraagde liefdevolle zorg maakte een groot verschil in al de overgangen die we als gezin doorgingen.
Dit is geen wetenschappelijk bewijs. Maar het is wel gebeurd.

Harry

Mevrouw Bos, Mooi dat u op dit item reageert. Mooi ook dat u getuigt van een wonder dat in uw leven heeft plaats gevonden. Ik zou het genuanceerder en eerlijker vinden als u hier ook verteld zou hebben dat veel van uw gebeden om wonderen NIET verhoord zijn. Ik denk aan het eenparig gebed om een overleden Amerikaanse prediker weer tot leven te wekken waaraan u deelnam omdat het plaatsvond in uw eigen huis. Van dat gebed is onomstotelijk komen vast te staan dat het niet werd verhoord...

Helene Bos

Ja, dat is waar. Wij hebben in ons persoonlijk leven en in ons gezin veel wonderen meegemaakt. Daardoor groeide ons geloof om in een uitzonderlijke uitdaging ook te bidden om het wonder dat onze vriend terug zou keren tot leven. Dat is niet gebeurd. Desondanks hebben we in die dagen Gods tegenwoordigheid ervaren. Waar we dankbaar voor waren. Maar ik vind uw commentaar dat het eerlijker zou zijn als ik verteld zou hebben dat niet al onze gebeden om een wonder verhoord zijn nogal vreemd. Ik heb toch niet beweerd dat dat wel het geval was? Het onderwerp ''verhoring van alle gebeden''was bij dit onderwerp gewoon niet relevant. Mijn bijdrage betrof de beenverlenging die ik persoonlijk heb ervaren.Ik wilde mensen ermee bemoedigen dat God voor ons wil zorgen in ons alledaagse leven. Dat hoeft u niet te geloven, maar geef niet zo'n geborneerde reaktie.

Wytze Bijleveld

Geliefden,

Laten we de toon naar elkaar toe wel vriendelijk houden. Dit soort dingen worden ook door niet gelovigen gelezen, en dan gaat er een slecht getuigenis vanuit toch? En schrijft de apostel niet "uw vriendelijkheid zij een ieder bekend"?
Daarnaast worden de bijzondere dingen die hoer worden verteld in een klap ontkracht door onze toon naar elkaar toe. Daar is het getuigenis niet bij gebaat.

Harry

@Wytze
Het lijkt me eerlijker de waarheid onomwonden helder te maken.
De getuigenissen die gelovige mensen geven over wonderen die in hun leven gebeuren zijn wat mij betreft helemaal ok en vooral hun zaak.
U merkt dat mevrouw Bos het haar verschenen wonder ervaren heeft als een soort knipoog van de lieve Heer in moeilijke tijden. Kan ik prima mee leven.
Het wordt moeilijk als dergelijke getuigenissen bewezen worden verklaard met verloren gegane röntgenfoto's.
Het ongetwijfeld oprechte maar onverhoorde gebed van mevrouw Bos en haar medegelovigen om een overleden prediker op te wekken uit de dood heb ik hier genoemd om helder te maken dat de denkbeelden en handelwijzen van gelovigen rond het thema gebedsgenezing soms bizarre vormen aannemen.
Ik heb begrepen dat destijds een groep gedurende 5 dagen serieus gepoogd heeft een overleden man met gebeden weer tot leven te roepen.

Wytze Bijleveld

Eerlijkheid, en nu verlaat ik even het forum, is wat anders dan onvriendelijkheid. Iets wat vaak verward wordt. Je mening over wonderen en hoe daarmee om te gaan heeft zeker recht van bestaan. Maar kwalificaties als geborneerdheid zitten in het areaal van de onvriendelijkheid. Het voegt aan die inhoudelijkheid van de discussie niets toe. En geborneerd betekend letterlijk uitgehold, uitgeboord. Iemand van een uitgeholde geest te betichten is niet vriendelijk, en ik kan me niet voorstellen dat je dat ook zo bedoeld hebt. Vandaar mijn opmerking.

Vriendelijke groet,
Wytze

Wammes

beste Wytze, geborneerd betekent beperkt, kortzichtig, het Franse borne zit erin, grens. vr gr. Wammes

Wytze Bijleveld

Jammer, dat kennelijk de Frank van Wijk etymologisch woordenboek ernaast zit. Borneren, bornen is typisch een umlautsvorm. Zoals horse en ros beiden paard betekenen. En bron en bornput ook van elkaar zijn afgeleid. Overigens zou je best eens op het Franse woord kunnen stuiten als je verder teruggaat.

Maar etymologie is een onzeker vak. Daar ben ik me als Neerlandicus zeker van bewust.

Ik ben ook al 54 dus de tijd nadert dat bij mij, gelijk de prediker zegt, "het rad aan de bornput aan stukken gestorven wordt, en daar een nederig geluid is der maalsters" !

Laten we het dus maar lichtvoetig houden, en daar we hier nu wel flink "off topic" geraken, dit discours sluiten.

Ik houd er geen slapeloze nacht aan over, en hoop dat de slaap des gerusten ook jou deel mag zijn.

Vriendelijke groet,

Wytze

Marten

Bij mij is omdat iemand ervoor ging bidden mijn been ongeveer 5 centimeter langer geworden. Daarna zijn ze allebei even lang gebleven.

De eerste dagen had ik wel moeite met lopen omdat mijn rechterbeen veel eerder de grond raakte dan ik gewend was.

Ik ben God er nog steeds dankbaar voor.

Voeg reactie toe

privacy link