Alles hangt met alles samen

Vier masterstudenten werken mee aan culturele biografie Maastricht

29-05-2013

MAASTRICHT. Een fotoreportage van de buurten Limmel en Nazareth, een zoektocht naar het wel en wee van de Indische Nederlanders die na de Tweede Wereldoorlog in Maastricht neerstreken, de geschiedenis van Maastricht als Europese stad en de rol van Zuid-Europeanen in de ontwikkeling van Maastricht als industriestad naar kennisstad.

Vier masterstudenten cultuurwetenschappen dragen in het kader van hun afstudeeronderzoek bij aan het culturele biografieproject van Maastricht: Zicht op Maastricht. (zie kader) In de koffieruimte van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg aan de Pieterstraat doen ze enthousiast hun verhaal. Ieder werkt onder de hoede van Jac van den Boogard, wetenschappelijk medewerker van het SHCL en founding father van de culturele biografie van Maastricht, aan zijn eigen deelonderzoek en zal hoofdstukjes toevoegen aan de culturele biografie. Maar al heel snel tijdens het interview blijkt dat er de afgelopen maanden veel kruisbestuivingen zijn geweest. Logisch vinden Azra Camdzic, Birgit Eijsvoogel, Anky Stiphout en Anne Theunissen. “We zijn allemaal met Maastricht bezig en dus kom je elkaar en de verschillende thema’s herhaaldelijk tegen.”

Alles hangt met alles samen. Zo stuitte Azra Camdzic, op zoek naar de geschiedenis van Maastricht als Europese stad, op de twee Eurotoppen eind vorige eeuw (1981 en 1992), maar uiteraard ook op de Universiteit Maastricht. Een belangrijke motor in deze ontwikkeling. Die motor kwam er ter compensatie van de mijnsluitingen eind jaren zestig, begin jaren zeventig. Duizenden mensen raakten hun baan kwijt, onder hen heel wat Zuid-Europeanen die als gastarbeiders naar Zuid-Limburg waren gehaald. De Zuid-Europeanen die in de eerste helft van de vorige eeuw als mijnwerker bijdroegen aan de welvaart in de streek én de groep die op dit moment als kenniswerker in Maastricht aan de slag is, staan centraal staan in het werk van Anne Theunissen.

De Italianen en Spanjaarden die meer dan vijftig jaar geleden naar het Limburgse land trokken, hadden moeite met integreren, vertelt Theunissen. “Ze werden vaak ondergebracht in gasthuizen waar alles voor hen geregeld werd. Ze kwamen niet intensief in contact met de rest van de bevolking. Velen gingen na de sluiting  terug naar hun vaderland. Ze moesten ook wel, want vervangend werk was er niet. ”

Wie bleef woonde vaak in de ‘Vogelaar-buurten’ of de zogenoemde krachtwijken Limmel en Nazareth. Die zijn onderwerp van studie van Anky Stiphout. Zij onderzoekt aan de hand van het fotoboek Een kleine geschiedenis, dat fotograaf Bert Janssen net voor de grote renovatie van Nazareth circa 2009 maakte, wat er is veranderd en hoe het met de geportretteerde buurtbewoners gaat. Bert Janssen zal opnieuw foto’s maken, in Nazareth, maar ook in Limmel dat nu op de nominatie staat voor een grote opknapbeurt. “Ik wil vastleggen hoe het nu is”, vertelt Stiphout die druk doende is om subsidie voor het fotoproject binnen te halen.  “Ik praat met de bewoners, autochtonen, maar ook studenten, en met de woningbouwvereniging. Over een paar jaar wil ik terugkomen en kijken wat er veranderd is.” In de loop van dit jaar moet haar onderzoek uitmonden in twee tentoonstellingen: een in Limmel en een in Nazareth. Na de samenvoeging van de twee buurten krijgen ze een plaats in het nog te bouwen buurtcentrum.

Ook de Indische Nederlanders die na de Tweede Wereldoorlog in Maastricht terechtkwamen, bleven in Zuid-Limburg. Birgit Eijsvoogel, die zelf een oma heeft uit voormalig Nederlands Indië, toog naar wijken als Caberg, Malberg en Pottenberg en vroeg tien mensen uit deze groep gerepatrieerden naar hun identiteit: voelt u zich Nederlander, Nederlands Indiër, of beide? “Ze voelen zich stuk voor stuk Maastrichts. Ze verstaan het dialect, maar spreken het niet, in tegenstelling tot hun kinderen. Het Limburgse groen en de heuvels doet hun denken aan hun oude vaderland, net zoals de Limburgse gastvrijheid waar eten belangrijk is en iedereen mag aanschuiven.” Eijsvogel wijst op het grote relativeringsvermogen van de Indische Nederlanders. “Ze hadden zeker in het begin last van discriminatie, werden regelmatig zwartjes genoemd, maar ze hebben daar niet echt onder geleden. Ze begrepen het wel en zijn blij dat Maastricht hen zo goed heeft opgevangen. Ze zijn wel boos dat ze alle voorschotten voor kleding en voedsel die ze na aankomst uit Indië kregen, moesten terugbetalen. Een groot contrast met de immigranten nu, vinden ze, die een uitkering krijgen en een huis.” 

Deze zomer zullen de bevindingen van de vier masterstudenten te lezen zijn op zichtopmaastricht.nl De tentoonstellingen over Nazareth en Limmel staan voor later gepland.

 

 

 

 

Culturele Biografie van Maastricht

Zicht op Maastricht, een initiatief van de gemeente Maastricht,  ging eind 2004 van start en heeft ten doel om een culturele biografie van de stad Maastricht te maken. “Het verleden in het heden integreren”, heet het op de site. Tientallen instellingen, waaronder de Universiteit Maastricht, maar ook ‘gewone’ burgers, dragen een steentje bij aan dit “levensverhaal” van de stad. In de vorm van verhalen, dagboekfragmenten, onderzoeksresultaten, interviews, foto’s, film- en geluidfragmenten die terug te vinden zijn op de site www.zichtopmaastricht.nl. Maar ook via tentoonstellingen en andere activiteiten georganiseerd in samenwerking met de culturele instellingen van Maastricht.

Alles hangt met alles samen
Caravan Zicht op Maastricht op Markt
Auteur: Riki Janssen
Loraine Bodewes
Categoriëen: Wetenschap

Reacties

Olga Ruijsink

Ik lees dat er al enige tijd geleden een onderzoek is geweest naar het leven in Nazareth en Limmel en de bewoners lang geleden. Onze zoon heeft een aantal jaar op de Meerssenerweg gewoond en omdat zij nu gaan verhuizen naar het buitenland, leek het mij leuk om een foto of misschien een historisch verhaal over de plek waar ze gewoond hebben mee te geven. Zij hebben inmiddels van al hun huizen waar ze gewoond hebben een oude foto. Hebben jullie materiaal voor mij of waar kan ik dat vinden? Alvast hartelijk dank!
Olga

Voeg reactie toe

privacy link