Goed plagiëren is niet makkelijk

De UM is een grootverbruiker van Safe Assign: de beste antiplagiaatsoftware?

12-06-2013

Een oud-studente cultuur- en maatschappijwetenschappen heeft zo ernstig geplagieerd dat de faculteit haar diploma terug wil. In totaal heeft de UM vorig jaar 145 fraudeurs in de kraag gevat. En wel met behulp van de antiplagiaatsoftware Safe Assign (van de firma Blackboard). Maar docenten moeten ook  zelf hun ogen open houden. “Het zijn niet de geniepige types die frauderen, eerder die aardige, behulpzame studentassistent.”

Eerst een paar Maastrichtse anekdotes. Nog niet zo lang geleden belandde er een bachelorscriptie op het bureau van een docent. Zoals gewoonlijk haalde die de scriptie door de antiplagiaatsoftware en schrok van de score: 97 procent kans op plagiaat. Wat bleek? De student had de scriptie van zijn zus ingeleverd, waarmee die een jaar eerder aan de UM was afgestudeerd. Hij had alleen de naam veranderd.

Een Italiaanse student dacht het slimmer aan te pakken. Hij vertaalde een Italiaanse tekst in het Engels en leverde die als werkstuk in. Een en ander resulteerde in een belabberd verhaal maar erger (voor hem): in het ‘onder water-scherm’ van de tekst was het Italiaanse origineel zichtbaar. Word slaat meer op dan menig student beseft.

En dan is er de buitenlandse oud-studente cultuur- en maatschappijwetenschappen, die vorige week is ingelicht over het voornemen om haar masterdiploma ongeldig te verklaren.  Met een slimme truc, die de faculteit niet bekend wil maken, heeft ze de software meer dan eens het bos in gestuurd.

Dit zijn enkele van de opmerkelijke casussen waarvoor faculteiten aankloppen bij Maarten van Wesel. De Eleum-ondersteuner van de UB geldt als de deskundige als het gaat om plagiaatdetectie. “De Universiteit Maastricht staat bekend als een grootverbruiker van Safe Assign. Van de UM-faculteiten was de School of Business and Economics de eerste die de  software installeerde, een jaar of tien geleden.”

Hoe werkt Safe Assign? Elk paper gaat via Blackboard naar Canada, waar de servers van het bedrijf staan. Die computers vergelijken het bewuste werkstuk op zinsniveau met miljoenen teksten zoals die te vinden zijn in databases van uitgevers en universiteiten wereldwijd, en op internet, op sites als Wikipedia. “Hoe dat precies gebeurt, met welke algoritmes, valt onder het bedrijfsgeheim”, zegt Van Wesel. “Ook hebben we geen flauw idee met welke databases een stuk wordt vergeleken. Niet zo heel vreemd, want met deze kennis zouden studenten de software kunnen omzeilen door artikelen van bijvoorbeeld de ontbrekende uitgevers te plagiëren.”

Binnen het uur, als het niet druk is, komt het werkstuk retour, inclusief het rapport met de scores (de kans op plagiaat in procenten) en de bronnen. De docent beslist of er wel of geen plagiaat in het spel is. Daaronder verstaat de UM overigens: de presentatie van ideeën of woorden uit eigen of andermans bronnen zonder correcte bronvermelding.

 

Logica

Vorig jaar werden 145 Maastrichtse studenten betrapt. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk hoger, aangezien niet alle docenten plagiaat melden bij de examencommissie. Om de tijdrovende bureaucratie te vermijden, blijft het soms bij een donderpreek en een nieuwe opdracht. Anderen zien onregelmatigheden over het hoofd omdat ze nog steeds op hun intuïtie vertrouwen. En die legt het af tegen de software, zoals tien jaar geleden al bleek uit een onderzoek van SBE.

“Vaak geeft een docent ‘dat aardige meisje’ het voordeel van de twijfel. Ze verwachten dat fraudeurs geniepige types zijn die schichtig uit hun ogen kijken, maar in de praktijk blijken juist die aardige meisjes, bij wijze van spreken, over de schreef te gaan. Het zijn vaak studenten die heel vriendelijk en behulpzaam zijn en die een baantje hebben als studentassistent. Ze plagiëren om twee redenen: omdat ze onzeker zijn of haast hebben.”

Dat Safe Assign betrouwbaarder is dan intuïtie, neemt niet weg dat de software slechts een hulpmiddel is, zegt Van Wesel. Ook omdat die beperkt is. Een student die in de bibliotheek een passage overschrijft uit een boek waar geen elektronische versie van is, zal nooit worden betrapt. Tenzij de docent over de juiste vaardigheden beschikt om kritisch te lezen. De UB overweegt nu om trainingen te verzorgen.

“Docenten moet letten op stijlbreuken, wisselingen van actieve en passieve vorm, de lengte van zinnen, een woordenschat die opvallend ruim is voor een eerstejaars, de logica. Plagiaat via een vertaling klinkt eenvoudig maar dat is het absoluut niet, zeker als verschillende, vertaalde passages zijn samengevoegd. Het is zoveel werk om het bedrog te verhullen en de tekst soepel te laten lopen, dat je het werkstuk beter zelf kunt schrijven.”

Let vooral op verwijzingen naar tabellen en artikelen die in de literatuurlijst ontbreken, waarschuwt Van Wesel. “Dat is heel erg verdacht, studenten hebben waarschijnlijk hele blokken tekst gekopieerd plus de daarin gebruikte literatuurverwijzingen, die dan niet in hun eigen referentielijst staan.”

Over trucs om de software te misleiden, wil Van Wesel het niet al te uitgebreid hebben. Eentje dan, omdat-ie achterhaald is en inmiddels door Safe Assign wordt opgemerkt. De truc circuleert sinds een jaar of drie op internet. “Sommige studenten hadden ontdekt dat de software geen raad wist met mixed script characters. Ze gebruikten letters uit verschillende alfabetten, zoals het Grieks of Cyrillisch, in dezelfde tekst. De software ziet dat nu en geeft een waarschuwing.”

 

Gratis

Is Safe Assign wel de beste antiplagiaatsoftware? De drie grote concurrenten - Urkund, Turn-it-in, Ephorus – kennen handige opties die Safe Assign niet heeft. Ze kunnen de literatuurreferenties en de tekst die tussen quotes staat, negeren. “Dat is letterlijke tekst die niet in de eindscore hoeft terug te keren. We hebben deze handigheid al vaak aangekaart bij Blackboard, maar tevergeefs.”

Drie jaar geleden heeft Van Wesel een vergelijkend warenonderzoek gedaan door honderden papers van studenten door de verschillende programmatuur te jagen. Het nadeel van Safe Assign is dat de software stopt met zoeken zodra er een vergelijkbare zin is aangetroffen. “Wat me aan Urkund aansprak, is dat deze programmatuur doorgaat en ook de andere bronnen checkt. Dat levert meer treffers op. De vraag is alleen: is meer ook beter? Als docent word je niet blij als je overladen wordt met treffers met een lage plagiaatkans. Al met al zijn we tevreden met Safe Assign.”

En niet onbelangrijk, het is gratis (als onderdeel van Blackboard). De andere bedrijven rekenen al gauw tienduizenden euro’s per jaar.