Geef EHBO-cursussen voor mental health in de wijk!

Maastrichtse themaweek over jongeren, stress en psychiatrie

19-03-2014

MAASTRICHT. Francesca groeit op in een Amerikaans gezin waar alles draait om kunst. Op haar 13e krijgt ze van haar ouders, beiden kunstenaars, een fototoestel en geeft ze al snel blijk van een artistiek talent. Ze maakt opvallend veel naaktfoto’s van zichzelf, zo goed als allemaal in zwart-wit. Op haar 21e gaat ze in New York wonen, ze wil professioneel fotograaf worden. Een jaar later springt ze van het dak van haar woning. Dood. Niemand zag het aankomen.

Dit verhaal is bewerkt voor toneel door schrijver Erik-Ward Geerlings en Anne Vegter (dichteres des vaderlands) en wordt sinds deze week uitgevoerd door Toneelgroep Maastricht. De voorstelling, getiteld How to play  Francesca Woodman?, valt in de Maastrichtse themaweek over jeugd, stress en psychiatrie (25-27 maart), georganiseerd door de UM-vakgroep psychiatrie en het fonds HFL Geestelijke Gezondheidszorg. In de themaweek staat tevens een symposium gepland en een lezing van de Maastrichtse psychiater Jim van Os. 

Voorafgaand aan de toneelvoorstelling (op 27 maart) houdt Philippe Delespaul, UM-hoogleraar zorginnovatie, een publiekslezing over stress onder jongeren. Of Woodman is bezweken aan torenhoge verwachtingen is nog maar de vraag. Het is een van de theorieën, zegt Delespaul, die vorig jaar onderzocht hoeveel mensen in Nederland lijden aan geestelijke gezondheidsproblemen. Daaruit bleek dat het aantal jongeren met psychopathologie elk jaar met 8 procent groeit. “Ook in andere leeftijdsgroepen zie je een stijging, maar niet zo dramatisch als onder de jeugd.”

Wat je vaker tegenkomt, zegt Delespaul, is dat niemand de drama’s ziet aankomen, helemaal niet bij de jongeren die ogenschijnlijk de wind in de zeilen hebben. “Als zij toegeven dat hun leven loodzwaar is, dan is de eerste reactie: ‘Jij? Jij hebt toch alles! Kom op!’ Ongeloof dus. Wat alleen maar eenzamer maakt en ervoor zorgt dat mensen zich verder in zichzelf terugtrekken.”

Ongeloof is een natuurlijke reactie. “Niets mis mee, soms helpt het. Waar het om gaat, is dat je weet wat je moet doen als ‘kom op!’ niet helpt. Dat je contact blijft houden en iemand niet in de steek laat. We krijgen geleerd hoe we een voorbijganger op straat moeten reanimeren, maar als iemand in paniek raakt of zegt dat hij niet meer kan genieten van het leven, staan we met lege handen. De impliciete boodschap die we dan geven, is: ‘Sorry, hiervoor moet je niet bij mij zijn, zoek professionele hulp!’”

Delespaul pleit voor EHBO-cursussen voor mental health op wijkniveau, zoals die zijn ontwikkeld in Australië. Hoe om te gaan met mensen die depressief zijn, aan wanen lijden, dement zijn?  Professionele hulp krijgt dan meer de functie van vangnet of back-up. Verder moeten professionals en therapeuten zich wat Delespaul betreft meer in de wijk laten zien, therapie bieden in buurtcentra, op scholen, daar waar de vaardigheden in de praktijk moeten worden gebracht. “Onze psychische hulp, die zich voornamelijk afspeelt in de spreekkamer, is te veel ‘eilandhulp’.”

De Maastrichtse themaweek over jeugd, stress en psychiatrie loopt van 25 tot en met 27 maart. Voor meer info: (043) 3883702

Geef EHBO-cursussen voor mental health in de wijk!
woodman