U-raad had budgetrecht gewoon kunnen houden

19-06-2014

MAASTRICHT. De universiteitsraden krijgen het begrotingsrecht terug. Maar deskundigen zeggen dat ze dat nooit kwijt hadden hoeven raken. Als ze maar meer lef hadden gehad. Bij hogescholen is het vaak wel gehandhaafd.

Als straks de nieuwe studiefinancieringswet die de overgang naar een leenstelsel regelt, wordt aangenomen zal er een paragraaf in staan die de universiteiten (en hogescholen) verplicht om de medezeggenschapsraden instemmingsrecht te geven op de begroting. Nu geldt slechts een recht van advies. Dat meldt de woordvoerder van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Maar de verandering van de universitaire bestuursstructuur in 1997 is in feite nooit zo strikt geweest als vaak is beweerd. Peter Kwikkers, expert op het gebied van hoger-onderwijswetgeving: “In de wet is destijds ruimte gelaten voor instellingen om een eigen koers te volgen. Die lijstjes met instemmings- en adviesrechten zijn bewust minimumrechten. Het is een mythe dat je niet verder zou mogen gaan dan dat. Een raad met meer lef had het budgetrecht kunnen behouden.”

Jos Gerards, tot 2011 hoofd juridische zaken aan de UM, bevestigt dat. “Maar”, werpt hij tegen, “het begrotingsrecht handhaven was toch wel erg tegen de geest van de wet ingegaan. Het was echt de bedoeling van de wet om de rechten van de raden in te perken, en wij gingen daarin mee. Bovendien heeft de universiteitsraad nooit gevraagd om meer instemmingsrechten.”

De nieuwe regeling wordt overigens geen kopie van de oude. De minister heeft het over “instemming op de hoofdlijnen van de begroting”. Beide juristen bestempelen die formule als onwerkbaar. Gerards: “Dan krijg je debatten over wat een hoofdlijn is en wat een detail, dat geeft alleen maar problemen.”

 

Lees hier het achtergrondverhaal over het begrotingsrecht.

 

Lees hier de discussie in de studentenkamer op 19 juni over wat die hoofdlijnen zijn

 

U-raad had budgetrecht gewoon kunnen houden
Maastrichtse universiteitsraad in 2013
Auteur: Wammes Bos
Loraine Bodewes
Categoriëen: Nieuws

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.