Hoofdbrekens over hoofdlijnen

19-06-2014

NEDERLAND.  Het voornemen om medezeggenschapsraden het recht te geven om de begroting van hun instelling op hoofdlijnen af te keuren zorgt voor veel hoofdbrekens. Want wat zijn die hoofdlijnen?

Ook het Interstedelijk Studentenoverleg en de Landelijke Studenten Vakbond hebben geen behoefte aan oeverloze discussies over de kosten van snoepautomaten of het salaris van schoonmakers, zeiden ze vanochtend in de Studentenkamer, het periodieke overleg met minister Bussemaker. Maar de medezeggenschap moet ook niet gefrustreerd worden omdat er ruzie ontstaat over wat wel of geen hoofdlijn van de begroting is. Met andere woorden: waar de raden wel of niet iets over te zeggen hebben.

“We moeten oppassen met te gedetailleerde regelgeving”, antwoordde Bussemaker. Ze wil graag lessen trekken uit de ervaringen van hogescholen die het instemmingsrecht op de begroting in stand hebben gelaten zonder dat dit wettelijk verplicht was. Over de uitwerking van het wetsvoorstel, dat begin september naar de Tweede Kamer gaat, overlegt ze graag met de studentenbonden.

Behalve over medezeggenschap, werd er in de Studentenkamer onder meer gesproken over hoge studiekosten, deeltijdonderwijs, studiesucces en natuurlijk het nieuwe leenstelsel.

Over dat laatste kwamen de bonden en de minister, weinig verrassend, niet nader tot elkaar. “Dat was ook niet echt verwachten”, zei LSVb-voorzitter Jorien Janssen na afloop. Toch is ze, net als ISO-voorzitter Ruud Nauts, niet ontevreden over het gesprek met de minister. Nauts: “Ze heeft een aantal toezeggingen gedaan waar we zeker iets mee kunnen, al had ze op sommige punten wel iets concreter kunnen zijn.”

Bussemaker zelf vond het een zeer constructief gesprek en benadrukte hoe belangrijk ze de inspraak van studenten vindt. “Die trek ik me aan”, zei ze, toen ISO-voorzitter Nauta erop wees dat er op de website van DUO nog geen informatie staat over het studievoorschot: “Binnen tien minuten hebben ze een belletje van ons. Dit laat maar weer eens zien hoe hard we jullie nodig hebben.”

HOP Petra Vissers

Auteur: Redactie
Categoriëen:

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.