Acht miljoen voor gezonde basisschool

24-06-2014

MAASTRICHT. Samen leren, gezond eten en sporten. De benodigde 22 miljoen euro voor de gezonde basisschoolplannen in de oostelijke mijnstreek zijn binnen. Vandaag (24 juni) komt de provincie met de resterende 8 miljoen euro over de brug. Vier UM-faculteiten en de GGD gaan de nieuwe aanpak onderzoeken.

De 'gezonde basisschool van de toekomst', zo heet het initiatief van de scholenkoepel Movare om de gezondheidsachterstand in de oostelijke mijnstreek te verkleinen. Hierbij krijgen leerlingen niet alleen onderwijs maar ook gezonde voeding en sport. De schooldag begint om half negen en duurt in ieder geval tot vier en desgewenst tot zeven uur.

In september 2014 begint een proef op vier instellingen in Parkstad met 1200 leerlingen en 550 kinderen in de voorschool. Samen met de GGD onderzoekt de UM of het nieuwe concept, met een looptijd van tien jaar, de gezondheid verbetert en de kansen op de arbeidsmarkt verhoogt. Zes scholen dienen als controlegroep. Aan de UM doen vier faculteiten mee: FHML, psychologie, rechten en economie.

"We gaan eerst via een nulmeting de huidige, medische en economische situatie van de kinderen beschrijven", zegt projectleider Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde. "Dat gaat zeker een jaar duren. Daarna zullen we de nieuwe aanpak monitoren. Bij dit project komt heel wat kijken. We moeten een voedingsprogramma op poten zetten, voorlichting geven, maar ook logistiek van alles in gang zetten. Sommige scholen moeten worden aangepast om elke dag 1200 leerlingen te laten sporten en eten. Ook kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang passen hun werkwijze aan."

In Heerlen, Kerkrade en Brunssum groeit respectievelijk 90, 62 en 45 procent van de kinderen op in een achterstandswijk; in de rest van het land is dat gemiddeld 17 procent. Ook de ziektelast is in deze regio groter dan elders in Nederland.

Van de vereiste 22 miljoen euro was al 14 miljoen binnen. De helft stelt de UM - samen met de Open Universiteit - ter beschikking in de vorm van onderzoekspersoneel, de andere helft is afkomstig van elf partners waaronder de GGD, Movare, lokale overheden, Kinderopvang Humanitas, stichting Peuterwerk en DSM.

Acht miljoen voor gezonde basisschool