“Iedereen verplicht naar de universitaire stembus”

Druk bezocht debat moderne universiteit

18-03-2015

MAASTRICHT. De Nieuwe Universiteit Maastricht (NUM) komt maandag met een lijst van eisen en zal het college van bestuur vragen daarop te reageren, kondigde René Gabriëls afgelopen dinsdag aan. Maar de NUM was zeker niet de enige die tijdens het debat over de moderne universiteit van zich liet horen. En ze bleek ook niet de enige die strijdt voor meer democratie, minder rendementsdenken, en meer carrièreperspectieven voor de academische staf.

In een volle collegezaal aan de Tongersestraat, waar naast studenten ook veel decanen, het voltallige college van bestuur en andere stafleden aanwezig waren, pleitte een lid van de universiteitsraad voor een verplichte gang naar de universitaire stembus, dat zou het democratische gehalte van de universiteit kunnen verhogen.

De vakbond VAWO, die was uitgenodigd voor een korte inleiding, liet bij monde van onderzoeker Carijn Beumer weten dat het democratisch tekort van de universiteit – een onderwerp dat sinds de Maagdenhuisbezetting in Amsterdam hoog op de agenda staat - mede te maken heeft met het grote aantal tijdelijke contracten. “Wie geen baanzekerheid heeft, zal zich minder snel uitspreken uit angst om geen vervolgcontract te krijgen. Zeventig procent van de academische staf aan de UM heeft een tijdelijk contract. Bij de faculteit Arts en Social Sciences heeft zelfs bijna honderd procent van de lecturers een tijdelijke aanstelling.” Ze is verheugd over de nieuwe cao waarin is opgenomen dat het aantal tijdelijke contracten moet worden terug gebracht tot 22 procent. Iets waar het college van bestuur zich aan zal houden, zou collegevoorzitter Martin Paul even later melden.

Frank Huisman van Science in Transition, die ook een korte inleiding hield, liet aan de hand van cijfers zien dat het aantal studenten in Maastricht de laatste jaren flink is gestegen, maar dat de staf niet mee is gegroeid. Sterker nog, die is gedaald. “Investeer meer in je academische staf en minder in bijvoorbeeld huisvesting waarvoor nu meer dan 130 miljoen is gereserveerd”, luidde zijn devies.

Beumer van de vakbond VAWO toonde ook een overzicht met de normuren. “ In 1995 kreeg een staflid nog 45 uur voor de begeleiding van een masterscriptie, in 2013/2014 was dat 12 uur. In 1995 kreeg een tutor 75 uur voor het geven van een blok, exclusief het nakijken van de toets. Nu is dat 45 uur, inclusief de toets.”

De meningen over de normuren waren verdeeld toen het debat na de verschillende sprekers van start ging. De een noemt het een “groot probleem” en is drie keer zoveel tijd aan het onderwijs kwijt  dan volgens de normuren zou moeten.“ Een ander vindt het juist goed te doen.

Lees  het uitgebreide verslag hier (in het Engels)

 

“Iedereen verplicht naar de universitaire stembus”
Debate Modern University
Auteur: Riki Janssen
Joey Roberts
Categoriëen: Nieuws,
Tags: nieuwe universiteit

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.